Dilovası Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen Dilovası ilçesinde hane halkı sosyal doku araştırmasına ilişkin, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ile ortak yerleşimin etkilerinin belirlenmesi amaçlı proje yapılmıştır. Projenin temel amacı, Kocaeli İli Dilovası İlçesinin sosyal dokusuna ilişkin bilgileri ortaya çıkararak yerel yönetim hizmetlerinin bu dokuya göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak,

Diğer amaçları ise;

  • Dilovası İlçesine ait demografik bilgileri toplayarak bölgenin nitelikli iş gücü profilini ortaya koymak,
  • Dilovası Belediyesinin ve Dilovası Kaymakamlığı’nın halk ile iletişimini esas alan sosyal ve kültürel hizmetleri geliştirmek ve böylece bölge açısından önemli planlama çalışmalarına yardımcı olmak,
  • Dilovası Belediyesinin ve Dilovası Kaymakamlığı’nın ilçedeki nitelikli iş gücünü daha etkin bir biçimde ekonomik sisteme katmak amacı doğrultusunda ürettiği politikalara temel oluşturacak verileri sağlamak,
  • Bölgenin rekabetçi potansiyelinin artmasına, büyük çaplı yatırımların önündeki riskler azalmasına katkıda bulunmak,
  • Dilovası ilçesinde sosyo-kültürel yapı ile ekonomik yapı arasında bir uyuşmazlık olduğu bilinmektedir. Yerel yönetim aktörlerinin sosyo-kültürel alandaki faaliyetleri, bu uyuşmazlığı azaltacak, böylece bölgenin ekonomik gücünün önündeki sosyo-kültürel engeller azaltılacaktır.