Ana Sayfa İletişim

Haberler
Basın Toplantısı Yapıldı.

Basın Toplantısı Yapıldı.

Dilovası Organize Sanayi Müdürlüğü olarak bölgemize ve çevremize yaptığımız hizmetleri, gelecek dönem projelerimizi ve sosyal çalışmalarımızı basınla paylaşmak üzere Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Türker ve Dilovası OSB Bölge Müdürü Sayın Serap Türker’in ev sahipliğinde 22 Ocak 2013 Salı günü, Tavşancıl Sahil Restaurantında düzenlediğimiz basın yemeğimizde;

Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Türker konuşmasında 2002 yılında yaklaşık 900 ha’lık alanda kurulmuştur. En önemli özelliği konumudur.  Bölge TEM, D-100 karayolu ile sınırlanmış olup, demiryolu bağlantısı ve Limanlar ulaşım açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca Sabiha Gökçen ve Cengiz Topel havaalanına yakınlığı ile bölge şirketlerine büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bölge sınırlarında 199 firma faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 25 firmamız Türkiye’deki en büyük ilk 500 ve ikinci 500 firması arasında bulunmaktadır. Karma OSB olarak kurulan Dilovası’nda Metal ve Kimya ağırlıklı faaliyet yürütmekte olduğunu belirterek, Kurumuz Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzde yapılan ve sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

 Sayın Mustafa Türker İmar çalışmaları hakkında;                   

Öncelikle bölgede bulunan planlı mevzi imar planlı ve plansız alanlar bir bütün oluşturması için üst ölçekli planlar yapılarak, 5 Kısıma ayrılmıştır. 1. ve 2. Kısımda yapılan imar planı revizyonları 27.02.2008 tarihinde onaylanmış, 3. 4. ve 5. Kısım imar planları 15.04.2008 tarihinde onaylanarak bu bölgelere İmar Uygulaması(3194 sayılı Kanunun 18. Maddesi) yapılmıştır.

Bölgede imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma çalışma ruhsatları müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. 2013 yılına kadar, 8000 m imar yolu, 3 ana arterde kavşak ve 700 m istinat duvarı yapıldı. Ayrıca 11300 mt yola asfalt atılarak bordür döşendi Altyapı çalışmaları esnasında yağmursuyu sorunu olan bölgelere 4200 m yağmursuyu kanalı döşendi.

Bölgemiz içinde bilindiği üzere gecekondu (tapusuz) ve tapulu konut alanları bulunmaktaydı. Toplam 140 Konut 8.000.000 TL bedel ile anlaşmalı satın alınarak yıkıldığını ve imar çalışmalarının devam ettiğini belirtmiştir.

 

Çevre Yatırımlarını ;

1.    Hava Kalitesinin Korunması

2.    Su Kalitesinin Korunması

3.    Görsel Kirlilik

4.    Güvenlik ve Temizlik

 adı altında 4 ana başlık ta toplanması gerektiğini belirterek; 

 1.    Hava Kalitesinin Korunması hakkındaki konuşmasında;

Bölgemizde Hava Kalitesinin korunması için ilk defa 30.10.2005 tarihinde TÜBİTAK, GYTE ve Kocaeli Üniversitesi ile “Hava Kirliliği Haritası”’nın çıkarılması için çalışmalara başlanmış daha sonra tekrar TÜBİTAK ile 1 yıllık bir proje yapılarak alınan önlemlerin etkileri değerlendirilmiştir. Toplam 681 milyon bedel harcanarak firmalar tarafından çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca 2007 yılında “Hava Kalitesi İzleme İstasyonu” kurularak on-line ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanılmış sürekli yapılan ölçümler Bakanlığın internet sayfasında görülmektedir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen hava izleme istasyonlarından alınan verilere göre, Ankara, Afyon. Batman, Giresun, Siirt gibi bir çok şehir partiküller madde ve kükürt dioksit değerlerini ciddi oranlarda aşarlarken, Dilovası bölgesinde son 2 yılda sadece Ekim ayı içinde kükürt dioksit değeri ortalamanın üzerinde çıkmıştır. Buda bölgede yaklaşık 10 senedir yapılan çalışmaların iyi yönde etkilerini göstermektedir. Hem firmaların önlem almaları hem Müdürlüğümüz tarafından yapılan yatırımlar (asfalt, yeşil alan düzenlemesi, denetim) meyvesini vermeye başladığını belirtmiştir.

2.    Su Kalitesinin Korunması hakkındaki konuşmasında;

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan sanayi tesislerinin evsel ve endüstriyel atıklarını, Dilovası mahallesinin evsel atığını almak için yapılan “Atıksu Arıtma Tesisi” 2010 yılında devreye alınmıştır. İlk defa Arıtma tesisinde “Çamur Kurutma” ünitesi bu arıtma tesisinde yapılmış olup, Arıtma işlemi sonrasında oluşan çamur % 90 oranında kurutulup, bir çimento firmasına yakmaya gönderilmektedir. Tüm fabrikalar tarafımızca yapılan kollektör hatlarına bağlantılarını yapmışlardır.  Ancak halen Dil Deresinde kirlilik devam etmektedir. Yapılan analizlerde Dil Deresinin OSB içine kirli olarak girdiği tespit edildi burgusuna dikkat çekmektedir.

3.    Görsel Kirlilik hakkındaki konuşmasında;

Bölge içinde bulunan firmalara ait yönlendirme tabelaları tek tip haline getirilerek reklam ve firma tabelalarının kontrolsüz konması önlenmiştir.

Ayrıca altyapı yatırımları çerçevesinde tüm havai elektrik hatları kaldırılarak yer altına alınmaktadır. Yine bölgede çevre peyzajına ve ağaç dikimine önem verilmektedir. Mevcutta 30 hektar yeşil alan yaratılarak 300.000 m² alanda 60 bin fidan dikimi yapıldığını belirtmiştir.

2013 yılı içinde bölgenin tamamında yeşil alan düzenlemesi ve ciddi bir ağaç dikimi yapılacaktır. Bu yönde çalışmalarımız devam edeceğine dikkatleri çekmektedir.

4.    Güvenlik ve Temizlik hakkındaki konuşmasında;

Çevre yatırımları içinde bir önemli konuda bölgenin temizliğidir. Bu nedenle 2007 yılından itibaren temizlik ekibi kurularak 11 personel bir süpürme aracı ile bölgede sürekli temizlenmektedir.

 Ayrıca yaz-kış lavra ve uçkunlar ile mücadele için 2005 yılından beri bölge ilaçlaması devam etmektedir. Yine bölgemiz güvenliği 17 Özel güvenlik Elamanı ve 2 Adet devriye aracı ile yapılmakta olduğunu belirtmektedir.

 Sayın Mustafa Türker  Enerji Yönetimi hakkında;

 Bölgemiz yıllık 700 milyon kwh ile Türkiye’nin en çok elektrik tüketen OSB’lerinden biridir. Tüm enerji Nakil Hatları 2008 yılında SEDAŞ Genel Müdürlüğünden devir alınmıştır. Alınan bu havai hatlar çok eski olması nedeniyle sık sık arızalar olduğu gözlemlenmiş bu nedenle bölge bütününde bir “Master Proje” hazırlanmıştır. İlk etapta bölgenin bir kısmının 2009 yılında ihalesi yapılmış 15.000.000 TL’lik yatırım 2012 yılında yer altı kabloları tamamlanıp ve scada sistemi kurularak kesintisiz hizmet verilmeye başlanmıştır. Diğer kısmı ise 2012 yılında ihale edilerek 2015 yılında bitirilmesi planlanmış buda 23.000.000 TL ek bir yatırımdır. Böylece bölgenin tamamına kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti verilecektir. Ayrıca enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 2x100 MVA’lık bir indirici Trafo yapılarak TEİAŞ’a devir edilmiştir. Bununda maliyeti yaklaşık 10.000.000 TL’dir. Yine firmalarımız için Elektrik Arıza Bakım İşletme Binası kurulmuş olup 7 gün 24 saat hizmet vermekte olduğunu dile getirmiştir.

 Ayrıca Sosyal projeler hakkında;

 Dilovası Kaymakamlığı ile Dilovası içerisinde hane halkı sosyal doku araştırmasına ilişkin ortak yerleşimin bölgeye etkilerinin belirlenmesi için bir proje yapılmıştır. Yaklaşık bedeli 95.000 TL nin DOSB tarafından ödendiğini, 3 kavşak, 7 okul, 5 kamu binası yapıldığını,. Marshall Teknik Lisesi, Çolakoğlu, Polisan, Solventaş, Zeki Obran, Yahyakaptan İlköğretim Okulları ve Dilovası İmam Hatip Lisesini yine  bölge firmaları  tarafından yapıldığını ifade etmiştir.

Ayrıca Dilovası Köprülü Kavşağının % 50 kamulaştırma bedelinin DOSB firmaları tarafından ödenmiş olup, yeni yapılacak olan “Eynarca Kavşağının” kamulaştırma bedelinin tamamı yine bölge firmalarımız tarafından ödenecektir.

Dilovası Sağlık Ocağı, emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık Binası, Gümrük, Kızılay Binası gibi kamu binalarının yapımında firmalarımızın destekleri büyük olmuştur.

Bununla birlikte Dilovası OSB’nin Yönetiminin Dilovası Kent Konseyinde aktif rol olması ile birlikte Sosyal Projelere katkılar daha planlı ve yararlı olacaktır. Yerel STK’lar ile fikir alışverişi yapılmasıyla ihtiyaçlara daha iyi çözümler bulunulacağına inanıyoruz.

2013 yılında yapılması planlanan bir diğer sosyal projemizde Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde Teknik Eleman olarak çalışmak isteyen kişilere Mesleki eğitimlerinin verilmesini sağlayacak ve bu kişilere yerleşik sanayi kuruluşu içinde iş bulmaları konusunda yardımcı olacak bir proje hayata geçirilecektir. Bu kapsamda eğitimlerin verileceği bir eğitim merkezi kurulması planlanmaktadır.

Projemizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSKUR, MEB bağlı Halk Eğitim Merkezleri ve ilgili STK’lar ile işbirliği içinde gerçekleştirmek istediklerini belirterek, konuşmasını sonlandırmıştır.

 Basın toplantına ilişkin medyada çıkan haberler aşağıdaki listede linkleri ile sıralanmaktadır.

 

 

25.01.2013

DENIZHABER.COM.TR

Yeni limanların adresi Marmara olmalı

PORTAL

24.01.2013

DEMOKRATGEBZE.COM.TR

‘Yeni limanlar istiyoruz’

PORTAL

24.01.2013

DEMOKRATKOCAELI.COM

Demokrat Kocaeli Gazetesi - Gündem Haberleri - DOSB Dilovası’ndan işçi alacak

PORTAL

24.01.2013

DEMOKRATKOCAELI.COM

Yazarlar - Erkan NİGİZ - Sosyal sorumluluk ve Dilovası OSB

PORTAL

24.01.2013

GEBZEHABER.NET

.: www.gebzehaber.com.tr :. .: “Dilovası'nın havası birçok ilden temiz” :.

PORTAL

24.01.2013

KOCAELISONNOKTA.COM

DOSB olarak işsizliği çözeceğiz!

PORTAL

24.01.2013

DEMOKRATKOCAELI.COM

Demokrat Kocaeli Gazetesi - Gündem Haberleri - Dilovası'nda işsiz kalmayacak

PORTAL

24.01.2013

HABER3.COM

Dosb Başkanı Mustafa Türker "Dilovası'nda Sanayici Bugüne Kadar 681 Milyon Tl Çevre Yatırı

PORTAL

24.01.2013

HABERLER.COM

HABER: Dosb Başkanı Mustafa Türker "Dilovası'nda Sanayici Bugüne Kadar 681 Milyon TL Çevre

PORTAL

24.01.2013

SONDAKIKA.COM

Dosb Başkanı Mustafa Türker "Dilovası'nda Sanayici Bugüne Kadar 681 Milyon TL Çevre Yatırı

PORTAL

 

 

 

 

 

 

 

İçerik için eklenen fotoğraflar
Bölüm İçindeki Diğer Başlıklar
İşletme Kayıt Belgesi
ALTINTEL LİMAN ve TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.'ne 2015 Çevreci Tesis Ödülü verildi
ORMETSAN'A İhracat Başarı Ödülü
Türkiye ile Belçika Arasında İşbirliği Fırsatları Toplantıları
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 2 ADET SANAYİ ARSASI İHALE İLE SATILACAKTIR
Soma Kazazedelerine Yardım Kampanyası
MİLLİ YAS
İnovasyon Buluşmaları 2014
İş Hukuku Eğitimi
Başkanımız Sn.Mustafa TÜRKER'in annesi vefat etmiştir.
ENERJİ KESİNTİSİ
Enerji Yönetim Birimi Kurulmuştur..
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Genlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun...
DİLOVASI OSB- TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ
Dilovası OSB Kocaeli Sanayi Odası Meclisinde 10 Üye İle Temsil edilecek
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
Yatırım Tamamlama Vizesi
San-Tez Projesi Başvuruları
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü..
Elektrik Kesintileri
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları Açıklandı
Enerji ve OSB Dağıtım Bedelleri
Elektrik İşletme Sorumlusu sözleşmelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir
Su Kesintisi Yapılacaktır
Dilovası OSB Kent Rehberi Yayında
Yeni Teşvik Kanunu ve Hibeler Eğitimi
TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülen Ar-Ge Destek Programları
GESİAD 19. Vefa Ödülleri Töreni
1. OSB Eğitim Zirvesi.
Myanmar Yardım Kampanyası
ENERJİ NAKİL HATTI YILLIK BAKIM ÇALIŞMALARI
Yönetim Kurulu Başkanımız Bloomberg HT'de Şirket Rehberi Programında
Müdürlüğümüzce geleneksel iftar yemeği düzenlendi
İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesini açıkladı
Yönetim Kurulumuz elektrik scada merkezinde incelemelerde bulundu
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Yeni Teşvik Sistemi
Türk Ticaret Kanunundaki değişiklikler
Bölgemizin kuruluşunun 10.Yılı kutlandı
Bilgilendirme Toplantısı
Geçici Depolama İzinleri
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Büyük Yakma Tesisleri
Beton Çelik Çubuklarda Yorulma ve Kimyasal Analiz Deneyleri
Çevre Görevlisi Sınavına Hazırlık Eğitimi
Dilovası OSB OG-AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhalesi
Elektrik Faturaları Hakkında
AB İPA 2009 Programı
2012 Yılı Onaylı Bütçe ve Hizmet Bedelleri.
Atık Pillerin Toplanması
YENİ ENERJİ VE OSB DAĞITIM BEDELLERİ
 
© 2012 Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:4 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 754 91 67 - 68, Faks: 0262 754 64 78, E-Posta: info@dosb.com.tr
Ana Sayfa  |   Kurumsal  |   Hizmet Birimleri  |   Faaliyetler  |   Firmalar  |   Haberler  |   Duyurular  |   Mevzuat  |   Formlar  |   Bize Ulaşın

OSB Güvenlik: 754 00 44 Elektrik Arıza: 754 00 50