Ana Sayfa İletişim

Duyurular
KOSGEB Eğitim Destekleri Hakkında Genel Bilgilendirme

KOSGEB tarafından yapılan bildirim ile,

  • KOSGEB kanunu ve misyonu gereği KOBİ ölçeğindeki işletmelere destekler ve hizmetler verdiği, dolayısıyla eğitim desteğinden yararlanılabilmesi için kişilerin bireysel başvuruları değil, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin istihdam ettikleri personelleri için başvuru yapmaları gerektiği,
  • İşletmenin desteklerden yararlanabilmesi için, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması,
  • İşletmelerin KOSGEB veritabanına kayıt olduktan sonra/beyannamesini güncelledikten sonra öncelikle İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru yapması, onay süreçlerinden sonra Eğitim Desteğine başvuru yapması,
  • İşletmeler destekle ilgili detaylı bilgileri web sitesinde yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esasları üzerinden alabilecekleri,

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi

  • İşletmelerin kayıtlı olacakları KOSGEB Müdürlüğünde, atanacakları KOBİ Uzmanı vasıtasıyla Başvuru, değerlendirme, ödeme vb. tüm destek süreçlerini yürütmeleri,
  • KOSGEB Eğitim Desteğine ilişkin hususlara dair  KOSGEB’in web sayfasından incelenerek ilgili KOSGEB Müdürlüğü ile görüşülerek bilgi alınabileceği bildirilmiştir.

 

SEM internet adresleri ;

1. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi

http://buyem.boun.edu.tr/

https://buyem.boun.edu.tr/egitim/dorduncu-sanayi-devrimi-farkindalik-programi.html

2. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/arge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi-sertifika-programi

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi

3. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi.html

http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi.html

http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi-7168.html

4. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://egesem.org/

5. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.istanbul.edu.tr

6. Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2199/Egitim/AR-GE-TEKNOLOJI-VE-INOVASYON-YONETIMI

http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2198/Egitim/PROJE-YONETIMI

http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2197/Egitim/BILGI-TEKNOLOJILERI-YONETIMI

7. Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.cu.edu.tr/tr/

8. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.iyte.edu.tr/sanayi4_0egitimleri/

9. Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

https://www.sem.gtu.edu.tr/blog/proje-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi

https://www.sem.gtu.edu.tr/blog/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-uzmanligi-sertifika-programi

10. Hacettepe Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Merkezi

http://www.yasamboyu.hacettepe.edu.tr/

11. ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

http://www.sem.metu.edu.tr/

12. Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.cu.edu.tr/tr/

13. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://gazisem.gazi.edu.tr/

14. Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

https://ersem.erciyes.edu.tr/

15. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://www.ankusem.ankara.edu.tr/

 

 

 

 

Bölüm İçindeki Diğer Başlıklar
Duyuru (T3 Vakfı): Take Off Uluslararası Ödüllü Girişim Zirvesi
Enerji Verimliliği Projesi Hakkında Bilgilendirme ve Sanayide Enerji Verimliliği Arttırıcı Önlemler ve Enerji Verimliliği Etüdü
KOBİLERDE FİNANSAL ARAÇLARIN ETKİN KULLANIMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ülke Masaları Bülteni
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mustafa R. TÜRKER, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeliğini seçilmiştir
SGK Teşvikleri ve Uygulama Örnekleri
4 Adet Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı
EFQM Mükemmellik Modeli Seminer Duyurusu
Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi
Kocaeli – Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi IV. Kısım 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Askı İlanı
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Şirketlere Getirdiği Yükümlülükler” Paneli
COSME Programı - Erasmus for Young Entrepreneurs 2019 Çağrısı
İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 Enerji Verimliliği Ödül Yarışması
Suriye ile ticarette verilecek gümrük hizmetleri
İnovaLİG 2019 katılım duyurusu
İhtiyaç sahiplerine yardım duyurusu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kongre Duyurusu
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı duyurusu
Yıllık İşletme Cetveli Hakkında
Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi 2019
Dış Ekonomik İlişkilere Yönelik Sorunlar ve Talepler
Ülke Masaları Bülteni Şubat - Mart 2019 sayısı çıktı
Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirme Toplantısı Daveti
İstihdam seferberliği - Uygulanan teşvikler bilgilendirme toplantısı
2019 Yılı Asfalt Yol Yapım İşi İhale Duyurusu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu Geçici muafiyet maddesi basın bildirisi
Kocaeli Sanayi Odası - Bilgilendirme toplantısı Erteleme
2019 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları
İstihdam Seferberliği Toplantı duyurusu
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI -"İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME" temalı Proje Teklif Çağrısı
İHRACAT SATIŞ KAMPI PROGRAMI
Bölge Müdürlüğümüzce Tahsisi Yapılabilecek Parseller
İTÜ Arı Teknokent A.Ş. - INNOGATE programı
İŞKUR - T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teşvik ve Destekler
Dilovası OSB - PTT İşbirliği ile Bölge Firmalarımıza özel avantajlar
TOBB Meybem - Sınav ve Belgelendirme Devlet Teşvikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri
TMMOB Kocaeli - Sanayi Kazanları İşletmeciliği Eğitimi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı - 2019 Yılı Teknik Destek Programı Künyesi
Kocaeli Sanayi Odası ''Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'' organizasyonu
Hibe Programı
Savunma Sanayi Şirketleri hakkında bilgilendirme
05.03.2019 TARİHİNDE İHALE YOLU İLE TAHSİSİ YAPILACAK ARSALAR
İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 7. Dönem hakkında bilgilendirme
TÜBİTAK MARTEK - Engellilere Yönelik Girişimcilik Eğitimi
KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Semineri
TOBB Türkiye 100 Programı
Metroloji ve Standart İşleri (Genel)
Sıfır Atık Projesi
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Bilgilendirme
T.C. Ticaret Bakanlığı - Ülke Masaları Bülteni
COSME Kümelenme Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde 117 Meslek Zorunluluğu ve Ücret Teşvikleri
Grev ve Lokavt
Su Kesintisi hk.
DİLOVASI OSB HİZMET BEDEL LİSTESİ (2019 YILI)
Enver Portalına Girişler
MARTEK TOPLANTI GÜNDEMİ
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Elektrik İşleri 3. Etap Yapımına (2018 yılı) İlişkin İhale
Dilovası Batı Kavşağı Plan Değişikliği 16.10.2018 – 23.10.2018 Tarihleri Arasında Kocaeli Valiliği Sanayi Tic. İl Müdürlüğünde Askıya çıkmıştır.
MMG 3. AR-GE & İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ
OSBExpo - Erteleme
2018 yılı Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu
Konya Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri
OSBEXPO 1. OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi
KETEM Ücretsiz toplum tabanlı kanser tarama hizmetlerine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı
KÜSİ Mevcut Durum Analizi
COSME Programı Çağrısı
2018 yılı Teknik Destek Programı
Enver Portalı Üzerinden Bildirim Yapılması
Sürekli Eğitim Merkezleri
Yıllık İşletme Cetveli
COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi
İşyerinde Çalışan Öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu
İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Hk.
KOBİ Teknolojik Ürün ve Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı
KOBİ Teknolojik Ürün ve Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı
2018 YILI HİZMET BEDELLERİ
Atıksuların Kanalizasyona Deşarjhı Talimatnamesi 13.12.2017
Dilovası OSB Çevre Yönetim Sistemi
T. C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları
81 Meslek ile İlgili Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 81 Meslek Zorunluluğu Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
İSU SU kesintisi
Verimlilik Proje Ödülleri
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan yenilikler.
Verimlilik Proje Ödüllerinin 2018 yılı başvuruları
SANTEK 2017 HK
IV. Enerji Verimliliği Kongresi
4. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması Kocaeli
Meslekî Yeterlilik Belgesi
Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket
KOSGEB, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı - Proje Teklif Çağrısı
Mesleki Yeterlilik Belgesinde 48 Meslek Zorunluluğu ve Dahil Edilecek Meslekler
Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı
"Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” Proje Teklif Çağrısı
HDA Plan Değişikliği Askı İlanı
Gümrük Mevzuatı, Yükümlülükler ve İnceleme Süreci
Mesleki Yeterlilik Bilgilendirme Paneli
Sanayi Sicil Belgesi
 
© 2012 Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:4 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 754 91 67 - 68, Faks: 0262 754 64 78, E-Posta: info@dosb.com.tr
Ana Sayfa  |   Kurumsal  |   Hizmet Birimleri  |   Faaliyetler  |   Firmalar  |   Haberler  |   Duyurular  |   Mevzuat  |   Formlar  |   Bize Ulaşın

OSB Güvenlik: 754 00 44 Elektrik Arıza: 754 00 50