Ana Sayfa İletişim

Faaliyetler
İmar ve Altyapı
Enerji Yönetimi
Çevre Yönetimi
Diğer Faaliyetler
Çevre Yönetimi
Bölgemizde Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar
Bölgemiz konumu itibariyle hassas bir noktada bulunmakta olup D-100 ve İzmit İstanbul otobanı geçişi arasında kalmış olması sebebi ile yoğun bir trafik ve yerleşimin bir vadi içinde yapılanması nedeni ile de hava kirliliğine maruz kalmıştır. Bunun yanı sıra geçmişte oluşmuş sanayi tesislerinin çevre yatırımlarını tamamlamış olması nedeni ile çeşitli sorunlar yaşanmıştır.
 
Ancak 2002 yılında Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişiliğimizin onaylanması ile Müdürlüğümüz bu konuda yoğun çalışmalara başlamış Türkiye de ilk defa hava kirliliği haritası çıkarılarak kirliliğe sebep olan faktörler tespit edilmiştir.
 
Bölgemiz içindeki firmaların tek tek önlem alması sağlanarak yaklaşık 500.000 € ‘luk bir yatırım tamamlanmış böylece sanayiden kaynaklanan hava kirliliği yasal seviyelerin altına düşmüştür. Ancak TÜBİTAK-GYTE ve KOÜnin ortak çalışma neticesinde bölgedeki hava kirliliğinin sadece sanayi tesislerinden kaynaklanmadığı, otoyollardaki araç trafiğinin ve mevcut konutların kalitesiz yakıt kullanması sonucunda kirlilik oluştuğu tespit edilmiştir.
 
Ayrıca TÜBİTAK-GYTE ve Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan 2 senelik çalışmanın desteklenmesi için TÜBİTAK ile 11.06.2007 tarihinde 1 yıl süre ile hava kalitesinin izlenmesi, kirletici kaynakların belirlenmesi ve firmalar tarafından alınan önlemler neticesinde hava kalitesindeki iyileşmenin gözlemlenmesi’ne yönelik işlemlerin yapılması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.
 
Yine Müdürlüğümüz tarafından bölgemizdeki hava kalitesinin izlenmesi ve bu yolla bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmuştur.
 
İstasyonda NOx,SO2, Metan ve nonmetan Hidrokarbonlar, Partikül Madde(PM10) ve meteorolojik parametreler ölçülmekte olup, veriler anlık olarak Çevre ve Orman Bakanlığına online olarak aktarılmaktadır. Bakanlığa aktarılan bu veriler yine Çevre ve Orman Bakanlığının www.havaizleme.com adresinden yayınlanmaktadır.
 
Bölüm İçindeki Diğer Başlıklar
Arıtma Tesisi
Bölge Temizliği
İlaçlama Faaliyetleri
Ağaçlandırma
 
© 2012 Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:4 Dilovası - Kocaeli
Tel: 0262 754 91 67 - 68, Faks: 0262 754 64 78, E-Posta: info@dosb.com.tr
Ana Sayfa  |   Kurumsal  |   Hizmet Birimleri  |   Faaliyetler  |   Firmalar  |   Haberler  |   Duyurular  |   Mevzuat  |   Formlar  |   Bize Ulaşın

OSB Güvenlik: 754 00 44 Elektrik Arıza: 754 00 50