KOCAELİ GEBZE DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

                                                    (Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı)

Mülkiyeti, müstakilen Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesine (DOSB)  ait Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü tapu kayıtlı 142 ada 17 nolu taşınmazın  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununun 18.Maddesi ve Organize Sanayi Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında açık artırma ve pazarlık usulü ile tahsisi yapılacaktır.      

İhale 17/08/2021 tarihinde saat 10:00’da Dilovası OSB 1.Kısım Tuna Caddesi No:4 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari binası toplantı salonunda Dilovası OSB Yönetim Kurulunca yapılacaktır. İhale arsa tahsis şartnamesi ve ekleri Bölge Müdürlüğümüzden 1.000,00TL+KDV karşılığında temin edilebilecektir. Dilovası OSB kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin fesh edilmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, arsa tahsisi ihale şartnamesi ve arsa tahsis sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.  

         

 

İLÇE/KÖY

ADA

PARSEL

ALAN(M2)

VASFI/

İMAR DURUMU

BİRİM M2 BEDELİ

 

MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

Gebze/

Tavşanlı

142

17

2425,82

Sanayi Alanı

Emsal: 0.70

Yükseklik: Serbest

2100TL

5 094 222,00

152 826,66

 


                                                                ARSA TAHSİSİ

Mülkiyeti, müstakilen Kocaeli Gebze Dilovasi Organize Sanayi Bölgesine (DOSB)  ait asagida bilgileri yazili tasinmazlarin  4562 sayili kanunun 18.Maddesi ve Organize Sanayi Bölgeler Uygulama Yönetmeligi kapsaminda talep olması halinde aşağıda belirtilen taşınmazların tahsisi yapılabilecektir.  Tasinmazi alacak tüzel kisi/gerçek kisiler 4562 sayili OSB Kanunu ve ilgili yönetmeligi çerçevesinde faaliyette bulunacak ve bunu taahhüt edecektir. Detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğümüze müracaatta bulunulmasını rica ederiz.

   

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAHİSİ YAPILABİLECEK ARSA BİLGİLERİ
                 
İLÇE/
KÖY
KISIM KONUMU ADA PARSEL ALAN (m2) VASFI EMSAL PLAN ÖRNEĞİ
Gebze Tavşanlı PARSEL SORGU İÇİN TIKLAYINIZ. 142 17 2425.82 SANAYİ ALANI 0.70 142-17PARSEL PLAN ÖRNEĞİ 

 

 

Detaylı Bilgi İçin:

Savaş ARSLAN

Dilovası OSB Harita Mühendisi

0 262 754 91 68 (115)