Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü (Kocaeli)  tarafından Bölge Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünün 11/10/2019 tarih ve 30915 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından yapılmakta olan

 

§  Akaryakıt ve LPG sayaçlarının,

§  Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerinin,

§  Akaryakıt hacim ölçek kaplarının,

§  Akaryakıt istasyonlarında bulunan Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların,

§  Maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin,

§  Aks kantarlarının,

§  Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerinin,

§  Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının

 

Periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri 01/01/2020 tarihinden itibaren Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülecektir.

 

Bahsi geçen ölçü aletlerinin muayene başvuruları 01/01/2020 tarihinden itibaren E-devlet üzerinden sırasıyla Türk Standardları Enstitüsü, Ölçü Aletleri Muayeneleri menülerinden veya TSE başvuru portalı “https://basvuruportal.tse.org.tr” üzerinden yapılacak olup, muayene ücretleri başvuru sırasında kredi kartı veya havale yöntemi ile ödenebilecektir.

   

Mezkur yönetmelik hükümlerine göre 1/1/2020 tarihinden itibaren sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların periyodik muayenesi yapılacağından bu cihazlardan 1/1/2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olanlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Bölge firmalarımıza ve İlgili firmalara önemle duyurulur.