Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 2020 yılı Verimlilik Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Ödül Yarışmasının amacı, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin tanıtılması ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamaktır.

Verimlilik Projesi: İlgili Yönetmelik’te “Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış projeler” olarak tanımlanmaktadır.

Geçmiş Yıllarda Ödül alan projeler: https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=b7047339-4277-4d36-be3a-93d697efb485&lang=tr

Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2020, Çarşamba

Bakanlığın İlgili Sayfası: https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=23dd5214-7427-4307-932c-e49abc94e66c&lang=tr

Online Başvuru İçin: https://vpo.sanayi.gov.tr/

Kimler Başvurabilir?

 •         Mikro İşletmeler
 •         Küçük İşletmeler
 •         Orta Büyüklükteki İşletmeler
 •         Büyük İşletmeler
 •         Kamu Kurumları (Bakanlık yetkilisinden alınan şifahi bilgiye göre Kamu Kurumları, KİT’ler, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odalar, Birlikler, STK'lar vb. kar amacı gütmeyen tüm kurumlar bu kategori altında başvuru yapabilmektedirler.)

Ödül İçin Başvurusu Yapılabilecek Proje Konuları

 •          İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
 •          İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
 •          Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
 •          İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
 •          Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Ödül Başvuru Koşulları

 • Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
 • Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
 • Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Ödüller

Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilir. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilir ve bu projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilir ve tanıtımı yapılır.

Değerlendirme Süreci

Başvurusu kabul edilen projeler Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler 2020 yılı içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Kriter

Alt Kriter

Projenin Geliştirilme Nedeni, Tanımı ve Kapsamı

Projenin geliştirilmesinde rol oynayan faktörler

Projenin tanımının ve kapsamının açık bir şekilde belirlenmesi

Projenin Hedefleri

Proje hedeflerinin varlığı

Proje hedefleri belirlenirken dikkate alınan faktörler

Yönetimin Liderliği

Projenin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında yönetimin desteği

Çalışma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler

Proje faaliyet planının varlığı

Uygun teknik ve yöntemlerin seçilmiş ve uygulanmış olması

Projeyi hayata geçirme planının varlığı

Önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması

Elde Edilen Sonuçlar

Sonuçların varlığı

Proje hedeflerine ulaşılması

Farklı alanlarda elde edilen kazanımlar

Bağımsız Değerlendiriciler, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundururak başvuru sahiplerine ilave 5 puan verebilirler:

 • İşletmenin daha önce aldığı ödüller
 • İşletmenin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri
 • Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin hangi organizasyonel birim içerisinde yürütülmesi
 • Üst yönetimin verimliliği artırmaya yönelik stratejileri ve bu yöndeki gelecek planları
 • Projenin yürütülmesi sırasında işletme dışından alınan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış olma

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Her proje için sadece 1 defa başvuru yapılabilir.
 • Bir işletme 1 yıl içinde en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 • 2 sene üst üste ödül alan işletmeler devam eden yıl için başvuruda bulunamazlar.

Önemli Tarihler:

·         Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2020

 •          Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 26 Şubat 2019
 •          Ön Değerlendirme Çalışmaları: 26 Şubat – 30 Mart 2019
 •          Yerinde İnceleme Çalışmaları: 30 Mart – 4 Mayıs 2019

Bilgi ve İletişim İçin:

Barış Gökalan

Tel: (312) 201 65 31

e-posta: verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr

-denilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.