T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bildirimde;

 

Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü (European Investment Bank Institute), 2020 yılı Sosyal İnovasyon Turnuvası’nı (Social Innovation Tournament) ilan etmiştir. Yarışmanın amacı, Avrupa’daki en iyi sosyal girişimcileri takdir etmek ve desteklemektir. Proje fikirleri, toplumsal sorun ve tehditlere odaklanmak kaydıyla kâr amacı güden veya gütmeyen nitelikte olabilir. Başvurusu yapılan projeler, proje uygulama sürecinin farklı aşamalarında yer alıyor olabilir. Makul bir zaman dilimi içerisinde uygulanacak olan inovatif fikirlerle başvurulabileceği gibi halihazırda uygulanmış ve sosyal etki açısından somut çıktılar üretmiş olup iyi uygulama örnekleri ve tekrarlanabilecek modeller oluşturabilecek projelerle de başvuru yapılabilir. Tüm başvuruların, ödüllere hak kazanmaları halinde bu ödülleri proje konularının amaçları doğrultusunda kullanacak olmayı taahhüt etmeleri beklenmektedir. Bir başvuru sahibi birden fazla Sosyal İnovasyon Fikri ile başvurabilir. Başvuruların İngilizce veya Fransızca dillerinde yapılması gerekmektedir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Sosyal İnovasyon tanımı: Sosyal İnovasyon, insan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan Toplumsal, Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmektir.

Geçmiş yıllarda ödül alanlar: https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/sit-previous-results-2/

Son başvuru tarihi: 4 Mart 2020, Çarşamba (saat: 23.59, CET)

Duyuru: https://institute.eib.org/whatwedo/social-2-2/social-innovation-tournament-2/

Başvuru formları için: https://institute.eib.org/whatwedo/social-2-2/social-innovation-tournament-2/sit-application-forms-and-guidelines/

Kimler başvurabilir?

Turnuvaya, AB Üyesi Ülkeler, Genişleme Ülkeleri (Türkiye dahil) ile EFTA Üyesi Ülkelerden bireysel veya takım kurarak aşağıda listelenen Kâr Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum ve Kuruluşları temsil eden kişiler ile Öğrenciler başvuru yapabilirler:

 •          Genç Girişimciler
 •          Sosyal Girişimler
 •          Her Ölçekten Şirketlerin Sosyal Sorumluluk Departmanları
 •          STK’lar
 •          Kamu Kurumları
 •          Yerel Yönetimler
 •          Üniversite Toplulukları
 •          Öğrenci Grupları

Proje Fikirlerinin Uygulama Yeri: Başvurusu yapılan fikirlerin sahiplerinin projeleri AB Üyesi Ülkeler, Genişleme Ülkeleri (Türkiye dahil) ile EFTA Üyesi Ülkelerden biri veya birden fazlasında yürütülmesini öngörmeleri beklenmektedir.

Kategoriler ve Ödüller:

Kategoriler

Açıklama

Ödüller

Genel Kategori

Her konudan iş fikirleri ile başvurulabilir. Projeler, işsizlikle mücadele, dezavantajlı grupların marjinalizasyonu, pek çok alanda eğitime erişimin artırılması, sağlık, çevre, kentsel ortam, yeni teknolojilerin ve yeni sistemlerin ve yeni proseslerin kullanılması

Birinci

 • € 50 bin
 • Belçika’da yer alan EY Transaction Advisory Services tarafından yarım-günlük iş planının detaylarının düzenlenmesi için mentorluk desteği

İkinci

 • € 20 bin

Özel Kategori

2020 Yılı Sosyal İnovasyon Yarışması Özel Kategorisi, Çevre (özellikle biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması) konusuna odaklanacaktır.

Birinci

 • € 50 bin

İkinci

 • € 20 bin

Tüm Finalistler, Sosyal İnovasyon Turnuvası (SİT) Mezun Ağı’na (SIT Network) dahil edilecek ve Impact Bootcamp, online seminerler, SITolarship adlı inovasyon hibe programı, yatırımcı fuarları ve diğer mentorluk aktivelerine katılım imkanı kazanacaktır. Avrupa Yatırım Bankası, SIT kapsamında desteklenen ve sayıları giderek artan sosyal girişimciler topluluğu içerisinde sinerjileri ve tamamlayıcılıkları sağlamak amacıyla,  Amarante’de (Portekiz) kurulmuş olan IRIS adlı bir sosyal inkübatörü de desteklemektedir.

Finalistler arasından 2 projenin sahipleri için Fontainebleau’da (Fransa) düzenlenecek olan INSEAD Social Entrepreneurship Programme etkinliğine katılım imkanı tanınacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Aşama

Kriterler

1. Aşama

 • Ele alınan sorunun göreceli önemi
 • Teklif edilen inovasyonun sürdürülebilirliği
 • Teklif edilen çözümün tahmini sosyal, etik ve/veya çevresel etkisi

2. Aşama

 • Teklif edilen inovasyonun sosyal vizyonunun kapsamı ele alındığında uygulamaya geçme ihtimali
 • Genel maliyet etkinliği
 • Teklif eden Ekibin proje amacına bağlılığı, stratejisi ve uygulama kapasitesi

Başvuru ve Değerlendirme Süreci:

 •          Son başvuru tarihi: 4 Mart 2020
 • 7 dakikalık online görüntülü mülakat: Mart 2020 içerisinde başvuru sahibince talep edilecek gün ve saatte
  • Mülakatta, başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular yöneltilecektir.
   • Bu projeyi neden başlattınız?
   • Bu projeyi yaptığına değdiğini düşündüren sonuçlar nelerdir?
   • Neden başarılı olacağınızı düşünüyorsunuz ve neler sizi başarısız kılabilir?
   • Başvuru formunda belirtilen hususlarla ilgili ilave sorular
 •          Belirlenen 15 Finalistin ilanı: 15 Mayıs 2020
 •          Finalistler için mentor çalıştayı (Lizbon, Portekiz): 17 – 19 Haziran 2020
 •          Sunum teknikleri konusunda online eğitim: 3 Eylül 2020 (saat: 10.00 – 18.00, CET)
 •          Sunum materyalleri ile ilgili nihai tekliflerin iletilmesi: 9 Eylül 2020
 •          Final sunumlarının iletilmesi: 28 Eylül 2020
 •          Prova kampı (Lizbon, Portekiz): 6 – 7 Ekim 2020
 •          Final etkinliği (Lizbon, Portekiz): 8 Ekim 2020 (Final sunumlarının her biri için 7 dk. verilecek ve sunumların ardından Jüri tarafından sorulacak sorular için 5 dk’lık soru-cevap kısmı olacaktır.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle Başvuru Sahipleri için Kurallar ve SSS kısımlarını incelemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Başvuruların İngilizce veya Fransızca dillerinde yapılması gerekmektedir. Final Etkinliğindeki sunumların ise İngilizce olması gerekmektedir.
 • Bir başvuru sahibi birden fazla Sosyal İnovasyon Fikri ile başvurabilir.
 • Proje fikirleri, toplumsal sorun ve tehditlere odaklanmak kaydıyla kâr amacı güden veya gütmeyen nitelikte olabilir.
 • Bir Başvuru Sahibi en fazla bir ödül almaya hak kazanabilir.
 • Geçmiş yıllarda ödül almış projelerle tekrar başvuru yapılamaz; ancak geçmiş yıllarda ödül almış proje sahipleri yeni fikir/projelerle başvuru yapabilir.
 • Geçmiş yıllarda finalist olmuş projeler veya mentorluk desteğine hak kazanmış projeler, iyileştirme yapmak kaydıyla tekrar sunulabilir.
 • Tüm başvuruların bir genel iş planını ve finansal temel unsurları içermesi gerekmektedir. Her ne kadar resmi bir iş planı beklenmese de açık ve ikna edici olması ve teklif edilen ürünün veya hizmetin tarifi, ihtiyaç duyulan mali ve diğer kaynaklar ile genel sürdürülebilirlik hususlarını içermelidir. İş planında benzersiz değer önerisi, kullanıcı sayısı/etkilenen kişi sayısı, yatırım ve hibe bilgileri ve finansmanın nasıl kullanılacağı hususlarını da içerebilir. Mali temel bilgilerin işletme maliyetleri ve bütçedeki büyük ölçekli kalemler, geçmiş, mevcut veya öngörülen gelirler ile getiri-maliyet başbaş noktası senaryolarını içermesi beklenmektedir.
 • Başvurusu yapılan fikirler, farklı aşamalarda (tasarım, uygulama vs.) olabilir.
 • Teklif edilen inovasyonun küresel ölçekli olması koşulu aranmamaktadır; teklif edilen çözümün yerel bir soruna odaklanmış olması mümkündür.
 • Avrupa Yatırım Bankası Grubu veya Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü, başvurusu yapılan fikirler/projeler üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı iddia etmemektedir.
 • 2. Aşamaya kalan Başvuru Sahibi ekiplerden Lizbon’a (Portekiz) seyahat edecek iki kişinin seyahat giderlerin karşılanacaktır. Lizbon’daki (Portekiz) Impact Bootcamp etkinliğine katılacak Ekiplerden iki kişinin seyahat giderleri karşılanacaktır. Impact Bootcamp ve Final etkinliğine katılacak iki kişiden en az bir tanesinin mutlaka online görüntülü mülakata katılması, Impact Bootcamp ve Prova kampına katılması ve de Final etkinliğinde sunum yapması gerekmektedir.

Sorularınız ve daha fazla bilgi için: institute@eib.org

 

- denilmekte olup ilgililere önemle duyurulur.