Kocaeli Sanayi Odası tarafından Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;

Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde ilki 2018 yılında düzenlenen "Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi" iki yıldır ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernekler, belgelendirme kuruluşları, ürün ve hizmet sağlayıcıları, eğitimciler, denetçiler ve özel sektör çalışanlarının destek ve katılımı ile başarılı bir şekilde organize edilmiştir.

Söz konusu sempozyumun 3'sü Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğü ve Chem Media/Artkim Group organizasyonu ile 2-3 Haziran 2020 tarihlerinde yine Bilişim Vadisi'nde düzenlenecektir.

Kocaeli Sanayi Odası Proses Emniyeti Sempozyumu, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda, büyük endüstriyel kazaları önlemek ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarını en aza indirmek, yüksek seviyede etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili yönetmelik, uygulama, teknik bilgi, Ar-Ge, ürün ve hizmetlerin sektöre aktarılması amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyumda, SEVESO III Direktifi, CLP Tüzüğü/SEA Yönetmeliği, REACH Tüzüğü/KKDİK Yönetmeliği, ATEX Direktifleri, Tanklar / Basınçlı Ekipmanlar, Kaplar ve Sanayide Dijital Dönüşümün Proses Emniyetine Etkileri konularını çerçeve edinecek; ulusal ve uluslararası mevzuat yapıcılar, denetçiler, sektör çalışanları, akademisyenler, ürün/hizmet geliştiriciler ve belgelendirme kuruluşları bilgi ve birikimlerini sunum ve panellerle katılımcılara sunulacaktır. Sergi alanında ise bu çerçevede ürün/hizmet/danışmanlık sunan firmalar ile sempozyum ziyaretçileri bir araya gelerek iş fırsatlarının oluşmasına olanak sağlanacaktır.


Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'nde;

1.  SEVESO III Direktifi-Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği,

2.  ATEX Direktifleri – Patlayıcı Ortamlar ve Uygulamaları,

3.  Tanklar / Basınçlı Ekipmanlar, Kaplar / Boru Hatları / Borular,

4.  Dijital Dönüşüm ve Proses Emniyeti,  konuları ele alınacaktır.

Katılımın ücretsiz olduğu söz konusu "Kocaeli Sanayi Odası 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi"nde katılımcı olarak yer almak için “prosesemniyeti.org” adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Ayrıca; Proses Emniyeti Sempozyumunda sunulmak üzere bildirilerinizi  “prosesemniyeti@kosano.org.tr” mail adresine iletebilirsiniz. (Bildiri ve poster bildiri formatları konusunda ayrıntılı bilgi web sitesinde yer almaktadır. Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 28 Şubat 2020’dir.)Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.


İLGİLİ KİŞİ: Aynur HACIFETTAHOĞLU / KSO İş Geliştirme Sorumlusu
                    Sempozyum Düzenleme Kurulu Sekreteryası / prosesemniyeti@kosano.org.tr / 0262 315 80 56

Sponsorluk ve Sergi Stand Satışı için; ARTKİM GROUP / CHEM MEDIA
                                                                  events@chemmedia.com.tr / 0212 324 00 00 / 151

- denilmekte olup ilgililere duyurulur.