04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  ve 04.09.2018 tarihinden itibaren 6 ay süreyle yürürlükte kalması gereken ‘Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğ’ ile, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu tebliğin yürürlükte kalma süresi, son olarak 01.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan değişiklik sonrası 03.03.2020 tarihine kadar uzatılmış ve süre sona ermiştir.

Bu süre sona ermeden önce yeni bir uzatma yapılmamıştır. Çıkarılacak yeni bir Tebliğ ile, Korona Virüs salgın hastalığı sebebiyle 04.09.2018 tarihli Tebliğ’in yürürlükte kalma süresinin yeniden uzatılması, güncellenmesi mümkündür.

Eğer böyle bir uzatma yapılması gündemde yoksa, 04.09.2018 tarihli Tebliğ’de yer alan mücbir sebep maddesi (9.madde) öne sürülerek, aynı Tebliğ’in 8.maddesinde belirtildiği üzere Vergi Dairesi’nce, mücbir sebebin devamı müddetince 6’şar aylık dönemler halinde ek uzatma verilmesi yönünde girişimde bulunulması mümkündür ve gerekli zamanı sağlayacaktır. Bu çerçevede Tebliğ’in 8. ve 9. Maddesindeki usuli gerekliliklerin yerine getirilmesi yeterli olacaktır.

Saygılarımızla,


Av.Oktay KÖSE

Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Vekili