T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE tarafından hazırlanan ''Covid- 19 Sanayi Kuruluşları için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'' aşağıda sunulmuştur.

- Kılavuz için Tıklayınız 

Sanayicilerimize ve İlgililere duyurulur.