OSBÜK - OSB Üst Kuruluşu ve KOSGEB tarafından yapılan bildirimde;

Avrupa Birliği (AB), KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi için; AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmektedir. Bu kapsamda ülkeler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca kendi seçtikleri temalar çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası’nın mantığına uygun etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra yıl boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı canlı tutulmaya çalışılmaktadır. KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 38 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, 2011’den itibaren açıklanan istatistiklere göre yapılan etkinlik sayısı açsısından ülkemiz birinci sırada yer almaktadır. Kurum kuruluşlarınız etkinlikleri vasıtasıyla bu sürece yoğun ve değerli katkılar vermektedir. Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu ülkemizde KOBİ'ler ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=en) kaydedilmesi; 16-22 Kasım 2020 döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde çevrimiçi etkinliklerin artan önemi nedeniyle KOBİ Haftası İletişim Ekibi tarafından bu gibi etkinliklerin organizasyonunda yönlendirici olması amacıyla bir infografik hazırlanmış olup, söz konusu doküman ekte bulunmaktadır. Ayrıca etkinliklerde kullanılabilecek görsel için https://cosme.kosgeb.gov.tr/cerceve-kosullariniyilestirilmesi-bileseni/#isortami sayfasının Avrupa KOBİ Haftası bölümünde bulunan içerikten yararlanmak mümkündür. Tüm bu konuların ve yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

- denilmekte olup ilgililere duyurulur.

- OSBÜK - OSB Üst Kuruluşu ve KOSGEB Üstyazısı için tıklayınız.

- Avrupa KOBİ Haftası site linki için tıklayınız.