Bölge Müdürlüğümüzce; Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçinde Evsel ve Evsel Nitelikli Endüstriyel Katı Atıkların Toplanması ve Lisanslı Bertaraf Tesislerine Nakli ve Bertarafı İşine ilişkin ihale 26.10.2020 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır.

Söz konusu işe ilişkin ihale dosyası 2000TL+KDV bedelle temin edilecek olup son teklif verme tarihi 22.10.2020 saat 17:00’dır.

Bölge Müdürlüğümüz kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihale konusu işle ilgili en düşük bedelli teklifi kabul etmemekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

(Bilgi için 0262 754 91 68 / 123-125)

İlanen Duyurulur.