OSBÜK tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen yazıda,

KOSGEB tarafından yürütülen, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı kapsamında "Cluster Excellence/Küme Mükemmeliyeti" ve "Public Procurement of Innovation/Kamu İnovasyon Tedariki" proje teklif çağrılarının yayınlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazı ve ekleri için lütfen tıklayınız.

Tüm Katılımcılarımıza Duyurulur.