T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bildirimde;
 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30.11.2020 tarihli Kabine toplantısında
alınan kararlar doğrultusunda, Bakanlığımızca yayınlanan 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı
Genelge ile yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi günlerde 21.0005.00
saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma 21:00’den Pazartesi 05.00’e kadar (cumartesi ve pazar günlerinin
tamamını kapsayacak şekilde) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması gerektiğine dair
talimat Valiliklere gönderilmiştir.


İlgi Genelge’nin ekinde yer alan listede ise; sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim,
imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ve sağlık, tarım ve orman
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulacak yerler ve kişiler belirtilmiştir.

Öte yandan son dönemde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetin bazı art niyetli
kişiler tarafından (sağlık randevusu alıp, randevuya dair belgeyi göstermek suretiyle hastane
yerine başka yerlere gitmek; çalışma günü, vardiyası veya nöbeti olmadığı halde çalıştığına
dair belgeyi ibraz ederek başka amaçla dışarı çıkmak vb. gibi) kötüye kullanılmaya
çalışıldığına dair bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Bu çerçevede;

1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kısıtlamadan muafiyet
tanınacak yerler ve kişilerle ilgili istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlıdır.
Bunun dışında genel muafiyet şeklinde bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

2. Kişiler, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkabilecek olup,
bu süre içerisinde muafiyet nedenine dair zaman v e güzergâh ile sınırlı kalma
zorunlulukları bulunmaktadır.

3. Zaman bakımından uygulamada; kişinin istisna kapsamına dahil olan durumu ile
dışarıda bulunduğu zaman diliminin uyumluluğuna dikkat edilmelidir.

4. Güzergâh bakımından uygulamada; kişinin ikametinden ayrılma nedenini
oluşturan duruma dair izlenmesi gereken rutin güzergahın dışına çıkılmaması gerekmektedir.

5. Bu doğrultuda denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında;
Muafiyet kapsamında olup olmadığı,

Muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve/veya güzergâh açısından
uyumluluk gösterip göstermediği,

Hususlarına dikkat edilmesi, muafiyet sebebi ile zaman ve/veya güzergâh bakımından
uyumluluk bulunmayan durumlarda ise idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler için geçerli olan muafiyetleri
suiistimal eden/edebilecek kişilerle ilgili gerekli denetim faaliyetlerinin yukarıda belirtilen
esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesi
hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz.

- denilmektedir. Detaylar ve Genelgeye aşağıda ki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

- Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi hakkında genelge için lütfen tıklayınız.