OSB Üst Kuruluşu - OSBÜK tarafından yapılan bildirimde;

MEVZUAT:

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316) (EK 1)

ÖZET:

Yayımlanmış olunan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için; “İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için;

Öngörülen hizmet akdinin feshi hariç, işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi,

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder” hükmünün 31.11.2021 tarihine kadar uygulanacağı düzenlenerek süre 1 yıl uzatılmıştır.

MEVZUAT:

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317) (EK 2)

ÖZET:

Yayımlanmış olunan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

- Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2 nci maddesinde yer alan süreyle sınırlı kalmaksızın;

17.11.2020 tarihinden itibaren uzatılan 2 aylık sürenin bitiminden başlamak üzere 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

MEVZUAT:

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3323) (EK 3)

ÖZET:

Yayımlanmış olunan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Covıd-19 salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârlâr ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklerin usul ve esasları düzenlenmiştir. Esas olarak, “Hibe desteğine” ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

EK:

1) Karar Sayısı: 3318 

 

İlgililere duyurulur.