İlgi: 26.02.2021 tarih ve 6450225777-E.477 sayılı OSB Üst Kuruluşu - OSBÜK yazısı

İlgi yazı da; Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmesi sebebiyle (okullarımızda da yüz yüze eğitim kademeli olarak başlamakla birlikte) uzaktan eğitimin zorunlu olarak devam ettiği malumunuzdur. Bunun yanında dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde maddi imkânı bulunmayan öğrencilere tablet hediye edilmesi, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği bakımından da anlam ifade edecektir. Bu çerçevede Kuruluşumuzca bir tablet kampanyası başlatılmış olup bölgeniz katılımcı sanayicilerinin bu kampanyaya destek vermesi beklenmektedir. Tabletler resmi olarak Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir törenle Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edilecektir. Kampanyaya katılan OSB'lerimiz ve sanayicilerimizin listesi çeşitli kanallardan kamuoyuyla paylaşılacaktır. - denilmektedir.

Söz konusu tablet kampanyası için OSBÜK – OSB Üst Kuruluşu’na ait bağış hesabı aşağıda sunulmuş olup katılımcı sanayicilerimizin her birinin imkanları nispetinde katkı sağlaması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.

OSBÜK Tablet Bağış Hesabı: Vakıfbank Mustafa Kemal Mahallesi Ankara Şubesi
İBAN : TR88 0001 5001 5800 7311 0390 96

- Üstyazı için lütfen tıklayınız