BÖLGE FİRMALARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU !

T.C. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ nün 04.12.2020 tarih ve 2113980 sayılı yazısı gereği, 20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması ve Yönetilmesi hakkında Yönetmelik çerçevesinde; OSB Tüzel Kişiliklerinin de dahil olduğu MEYDİP (Mekansal Yönetim ve Dijitalleştirme Projesi)’ nin hayata geçirildiği, Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesine ait parsellere ilişkin verilerin MEYDİP uygulamasına girilerek tamamlanması talep edilmektedir.

Bu çerçevede talep edilen bilgilere SANAYİ SİCİL BELGESİ’ de eklenilmiş olup, Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmaların, güncel SANAYİ SİCİL BELGESİ’ nin bir örneğini 22.03.2021 Pazartesi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze (fotokopi ve/veya pdf formatında a.arslan@dosb.com.tr adresine) iletmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.