T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze gönderilen yazıda;

İlgi : Bakanlığımız, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2021 tarihli ve E 66190861 500-2418396 sayılı yazısı.

İlgi yazı gereği, Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecine başlandığı bildirilmiştir. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvurabileceği ve bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formlarının 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurulması hususunda geregini bilgilerinize rica ederim.

- denilmektedir.

- İlgi yazı için lütfen tıklayınız

- Verimlilik Proje Ödülleri görsel için tıklayınız

İlgililere duyurulur.