T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Güvenlik İşleri Bürosu tarafından Müdürlüğümüze gelen yazı da;

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi.
        b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgesi.
        c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi.


İlgi genelgeler kurumlarınıza önceden gönderilmiş olup, Bu kapsamda dinamik denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanması önemlidir. Kaymakamlarca denetim faaliyetleri haftalık ve konu/faaliyet bazlı (işyerlerinin faaliyet alanlarına ya da mekânsal farklılıklara göre) olacak şekilde planlanacak ve bu planlamalar doğrultusunda denetim ekipleri görevlendirilecektir. Aynı zamanda denetim faaliyetlerinin kamuoyundaki görünürlüğü ve özellikle ilçedeki ilgili meslek odalarının denetim faaliyetlerine katılımı hususları da ihmal edilmeyeceği bildirilmiştir.


İlgi genelgelerde belirtilen hususların eksiksiz uygulanması sağlanmakla birlikte, aşağıdaki hususların da tekrar hatırlatılmasına gerek duyulmuştur.

1- Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip asgari üç zabıta personelinden oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturularak ve “Belediye Denetim Ekibi” olarak ÎSDEM bünyesine dahil edilecektir.
Belediye zabıtasından oluşturulan ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık olarak denetleyecek ve İSDEM’e raporlayacaklardır. Tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacaktır.


2- İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak ve “Oda Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecektir. Meslek odaları denetim ekipleri haftada en az bir kez ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM’e haftalık olarak raporlayacaklardır.


3- İlimizde % 50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde müşteri kabulüne izin verilen yemeiçme yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, bilardo salonu, internet kafe vb. işyerleri ile nikah/düğün salonlarının, mevcut yerleşimin oturma düzeni planına uygun olup olmadığı, masalar arası mesafe şartlarına ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı hususları başta olmak üzere bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğinin haftada en az bir kez olacak şekilde denetlenmesi sağlanacaktır.


4- Özellikle, tatil günleri bütün ilçe denetim ekiplerinin yeme içme yerleri, kahvehane, kafe, çay bahçesi, deniz kıyısı, parklar, AVM, gezi alanları, gibi yoğun kalabalıkların olabileceği alanların mutlak suretle maske, mesafe, ve temizlik yönünden denetlenmeleri aksatılmadan sağlanmalıdır.

Kaymakamlarımızca ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca ilgi genelgeler ve yukarıda belirtilen hususların dinamik denetim sürecine dair gerekli planlama ve koordinasyonunun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi hususlarında;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi

- denilmekte olup ilanen duyurulur.