İlgi: Türkiye Kızılay Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı 17.05.2021 tarih ve E-855087-010.99-85459 sayılı yazısı (incelemek için tıklayınız)

İlgi yazıda;

A. TÜRK KIZILAY FİLİSTİN İNSANİ YARDIM OPERASYONU GEÇMİŞİ

Türk Kızılay, Filistin’de yaşanan insani krize müdahale kapsamında 1995 yılından bugüne kadar bölgede çok sayıda gıda, barınma, eğitim, su/sanitasyon, sağlık başta olmak üzere altyapı ve geçim kaynağı geliştirme vb. rehabilitasyon ve kalkınma projesi gerçekleştirmiş olup bölgedeki daimi temsilciliğimiz olan Filistin/Gazze Delegasyon Başkanlığı 2008 yılından bu yana Gazze Şeridi merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.


Hali hazırda bölgedeki insani yardım faaliyetlerini Gazze Merkez Ofis ve Kudüs İrtibat Ofisi üzerinden 2’si Kurum, 3’ü yerel 5 personel ile yürüten Daimi Delegasyon Başkanlığımız aracılığı ile; Kurumumuz tarafından Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Türkiye’den denizyolu sevkiyatları da dahil olmak üzere yerelden tedarik edilen insani yardım malzemeleri ve inşaat, kalkınma projeleri ile bu zamana kadar yaklaşık 105 Milyon USD değerinde insani yardım bölgeye ulaştırılmıştır.

B. BÖLGEDE YAŞANAN MEVCUT DURUM

Geçtiğimiz hafta içerisinde İsrail hükümeti tarafından Filistinli yerel halkın Doğu Kudüs'teki evlerinden zorla çıkarılma girişimleri ve akabinde Mescid-i Aksa’da 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında cemaate İsrail polisinin ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalesiyle başlayan gerginlik artarak devam etmekte olup; söz konusu olaylar neticesinde aralarında bebek ve çocukların da olduğu en az 1.000 Filistinli yaralanmıştır.


Ayrıca, olayların devamında Gazze Şeridi'ne taşınan gerilimde İsrail tarafından Gazze Şeridine yönelik devam eden hava saldırılarında Gazze Sağlık Bakanlığı yetkililerince şu ana kadar 39’u çocuk, 22’si kadın olmak üzere toplam 150 kişinin hayatını kaybettiği ve 1.000 kişinin yaralandığı açıklanmıştır.
On yıllardır her türlü insani krizde Filistin halkının yanında olan ve halkımızın merhamet elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay olarak bölgede mukim görevli personelimiz aracılığı ile ivedilikle Filistin Kızılayı yetkilileri ile temasa geçilerek alanda acil ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri hususunda gerekli istişareler gerçekleştirilmiştir. Bu minvalde; Filistin Kızılayı yetkililerince hem Kudüs hem de Gazze’de stoklarında yeterli miktarda ilaç ve tıbbi yardım malzemesinin mevcut bulunmaması, ayrıca yaralılara müdahale için Kudüs’te Filistin Kızılayı’na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria’dan takviye maksatlı bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi vb. nedenlerle yaralılara müdahale sırasında pek çok zorluk yaşandığı ve bu noktalarda Kurumumuzdan destek talep edildiği bildirilmiştir.

C. TÜRK KIZILAY MÜDAHALESİ

Gerçekleştirilen Faaliyetler;
Bölgede mevcut insani yardım ihtiyacına müdahale çerçevesinde, Doğu Kudüs’te devam eden olaylar sırasında yaralanan Filistinlilerin acil tıbbi müdahale ihtiyaçlarının karşılanabilmesini teminen Filistin Delegasyonumuzca ilk etapta 50.000-USD (425.000-TL) değerinde tıbbi ekipman tedarik edilerek hastanelerinde kullanılmak üzere Filistin Kızılay’ına teslim edilmiştir.

Öte yandan, olaylar esnasında yaralanan Filistinlilerin çatışma bölgesinden uzaklaştırılıp sağlık hizmeti alabileceği noktalara sevki için kullanılmak üzere aşağıda görselleri yer alan ve adet birim fiyatı 256.275-TL olan küçük hasta nakil ambulanslarından ilk etapta 2 adet sipariş verilmiş ve önümüzdeki hafta içerisinde Filistin Kızılayı yetkililerine teslim edilecektir.

Diğer taraftan Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılardan etkilenen ihtiyaç sahipleri için Gazze Şeridinde 118.875 USD tutarı ile (1.010.438-TL) 7.500 adet gıda paketinin sipariş verilmiş olup, bu gün itibariyle 3.500 adetinin dağıtımı (Filistin Kızılayı 2.000 adet, Gazze Sosyal İşler Bakanlığı 1.000 adet, Evkaf Bakanlığı 500 adet) sağlanmış ve kalan kısmının Ramazan Bayramının sonuna kadar dağıtımı bölgede görevli olan personelimizce tamamlanacaktır.

Bunun yanı sıra, yine Gazze Şeridi’nde toplam 33.544-USD tutarında (285.124-TL) tıbbi sarf ve medikal malzeme alımı sağlanarak Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesine, ilaveten Gazze Sağlık Bakanlığı’nın talebine istinaden hastanelerde kullanılması üzere 50.000-USD tutarında (425.000- TL) tıbbi malzeme teslimi gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuzca Filistin’de yaşanan olaylar çerçevesinde gerçekleştirilen müdahale kapsamında bugüne kadar yapılan yardım tutarı 312.719-USD (2.658.111-TL) tutarına ulaşmıştır.

Planlanan Faaliyetler;
Ayrıca İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden hava saldırıları nedeniyle evleri zarar gören ve yaralanan ihtiyaç sahibi Filistinlilere yönelik acil beslenme yardımı (22.500 adet gıda kolisi) ve yine evleri yıkılan ihtiyaç sahiplerine yönelik hane başına 5.000.-USD (42.500.-TL) olmak üzere nakit yardımı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu nakit yardım tutarı ile zarar gören evlerin tadilatı ve tefrişatı ile yeni kıyafet temini noktasında öncelikli olarak 400 ailenin desteklenmesi ve bununla birlikte ateşkes döneminde saldırılardan dolayı evleri yıkılan 300 aileye bir yıllık kira desteği sağlanması planlanmaktadır. Bu arada Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren Filistin Sağlık Bakanlığı bağlısı hastanelerine 30.000 litre (45.000 USD tutarında), Gazze ve Beyt Hanun Belediyelerine 75.000 litre (110.000 USD tutarında) akaryakıt tedarik edilecektir.

İsrail askeri güçleri tarafından Gazze şeridine yönelik aralıksız devam eden topçu ve hava saldırıları sebebiyle evlerini terk ederek Gazze Sosyal İşler Bakanlığınca barınma merkezlerine çevrilen Birleşmiş Milletlere ait 11 okula sığınan ailelere yönelik 550.000 USD (4.675.000 TL) tutarında insani yardım malzemesi (gıda/hijyen kolisi, yatak, battaniye, yastık, içme suyu vb.) tedarik edilerek ulaştırılacaktır. Son olarak İsrail’in özellikle Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucunda yaralananların bölgeden tahliye edilmeleri suretiyle Mısır ve Türkiye’de tedavi ettirilmelerine ihtiyaç duyulabileceği hususu olasılıklar arasında yer almaktadır.

D. İHTİYAÇLAR VE BAĞIŞ ARANAN FAALİYETLER

Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından abluka, Kudüs’ün ise işgal altında olması nedeniyle ayni yapılacak yardımların bölgeye ulaştırılmasının mevcut durum itibariyle mümkün olmamasından ötürü bu aşamada ayni yardım kabul edilememekle birlikte bölgede acil ihtiyaç duyulan ve bağış aranan malzeme/faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda takdim kılınmaktadır.


No.                     Faaliyet                                                                                                                   Birim                   Birim TL                   Toplam TL
 
1. Kudüs / Filistin Kızılayı Al-Kudüs Hastanesi İlaç ve Tıbbı Malzeme Tedariği                        1 Hastane            2.125.000-TL                2.125.000-TL
2. Kudüs / Filistin Kızılayı Ambulans Tedariği (Mobil)                                                                10 Adet               250.000-TL                    2.500.000-TL
3. Kudüs / Filistin Kızılayı Ambulans Tedariği (Normal, Tam Donanımlı)                                   5 Adet                 750.000-TL                    3.750.000-TL
4. Gazze / Hastanelere İlaç ve Tıbbı Malzeme Tedariği                                                                8 Hastane              500.000-TL              4.000.000-TL
5. Gazze / Saldırılardan Etkilenenlere Gıda Kolisi Tedariği                                                          22.500 Adet          300-TL                       6.750.000-TL
6. Gazze / Evleri Zarar Görenlere Nakdi Yardım Desteği (Tadilat, Ev Eşyası ve Kıyafet v.b)     400 Aile                42.500-TL                  17.000.000-TL
7. Gazze / Evleri Yıkılanlara 1 (Bir) Yıllık Kira Desteği                                                              300 Aile                25.500-TL                      7.650.000-TL
8. Gazze / Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelere 1 Aylık Akaryakıt Desteği (Jeneratörler İçin)  147.000-lt.            12,75.-TL                   1.874.250.-TL
9. Gazze / Okullarda Barınan Ailelere İnsani Yardım Desteği                                                      11 Okul                425.000.-TL                4.675.000.-TL
                                                                                                                                                                                                TOPLAM     50.324.250.-TL


Devam eden bağış kampanyası kapsamında Kurumumuzca tıbbi malzeme, ambulans, acil gıda yardımı tedariki ve nakdi yardımlarımız devam edecektir.

Bağış Hesabı detayları şöyledir;Bağış hesaplarını görüntüleyemiyor iseniz lütfen tıklayınız.

 

- denilmekte olup ilgililere duyurulur.