OSBÜK - OSB Üst Kuruluşu tarafından Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;
İlgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 04.06.2021 tarih ve 2621782 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, KOSGEB tarafından, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamındaki ulusal yükümlülüklerin desteklenmesi için "COSME Türkiye-Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure" konulu projenin yürütüldüğü belirtilmektedir.

10 Haziran 2021 tarihinde bahse konu projeye ilişkin gündemi ekte sunulan çevrimiçi "KOBİ'ler için Döngüsel Ekonomi Çalıştayı" düzenlenecektir. Bu çalıştaya kayıt yaptırmak için cosme@kosgeb.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi ya da cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yaptırılabileceği ifade edilmektedir.

Ek : 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün yazısı (1 sayfa) - KOBİler için Döngüsel Ekonomi Çalıştayı Gündemi (1 sayfa)

Bölge Firmalarımıza ve İlgililere duyurulur.