OSBÜK - OSB Üst Kuruluşu tarafından Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;

Organize sanayi bölgelerindeki sanayi parsellerinin gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından düşük değerlenmesi sorunu ve kalıcı makine teçhizatının ekspertiz değerlemesinde yaşanan sıkıntılar, Yönetim Kurulumuzca gündeme getirilerek hem kamuoyunda farkındalık oluşturulmuş hem de konunun resmi mercilerce taşınması sağlanmıştır.

Söz konusu çalışmalar ve girişimler sonucu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanının başkanlığında ilgili tarafların (OSBÜK, BDDK, TBB ve TDUB) katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereği tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon marifetiyle "Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Endüstriyel Üretim ve Depolama Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzu" oluşturulması çalışmaları başlatılmış; ortak mutabakatla hazırlanan kılavuz SPK'nın onayına sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunca, üyesi olduğumuz Komisyon tarafından hazırlanan "Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Endüstriyel Üretim ve Depolama Amaçlı Gayrimenkuller İçin İyi Uygulamalar Kılavuzuna" uygunluk verilmiş olup; ilgili kılavuz www.tdub.org.tr bağlantı adresinde "Değerleme Standartları" başlığı altında ve www.osbuk.org.tr bağlantı adresinde yayımlanmaya başlamıştır.

Sanayicilerimizin finansmana erişimlerinde önemli bir kaldıraç görevi üstlenecek olan iyi uygulama kılavuzu ekte sunulmaktadır.

Ek : İyi Uygulamalar Kılavuzu (26 sayfa) - Bilgi ve Belge Formu (2 sayfa) - Örnek Vaka Analizi (11 sayfa) ve İlgi yazı için lütfen tıklayınız

Değerli Bölge Firmalarımıza ve Katılımcılarımıza duyurulur.