OSBÜK - OSB Üst kuruluşu tarafından yapılan bildirimde;

Afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmiştir. Bu kapsamda, Ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak işbirliğinin çerçevesinin belirlenmesine, OSBÜK personeline, organize sanayi bölgelerine ve OSB'lerde bulunan katılımcılara yönelik afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ve 2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine ilişkin iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Kuruluşumuz ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile "Afet Farkındalık Eğitimleri İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. Söz konusu protokol çerçevesinde, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından organize sanayi bölgelerimiz ile irtibata geçilecek olup, OSB çalışanlarına yönelik Afet Farkındalık Eğitimi ve talep edilen diğer eğitimlerin verilmesi, farkındalık arttırıcı afiş, broşür, video gibi görsel ve işitsel materyallerin dağıtımı ve bu materyallerden istifade edilmesinin sağlanması, OSB çalışanlarına yönelik AFAD Gönüllüsü kazanımını amaçlayan bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi sağlanacaktır. Afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitimlerin ve bilgilendirmeleri içeren söz konusu eğitimlere katılımcılarınızın yönlendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca protokol kapsamında AFAD tarafından iş yerleri için yeni hazırlanan animasyonlu İşyeri Afet Farkındalık Eğitimi Videosu, Afet ve Acil Durum Çantasında olması gerekenlerin anlatıldığı kısa video ve Aile Afet ve Acil Durum Planını içeren broşüre aşağıda paylaşılan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

• İşyeri Afet Farkındalık Eğitim Videosu
• Afet ve Acil Durum Çantası Hazırlama Videosu
• Aile Afet ve Acil Durum Planı Broşürü

- denilmekte olup Bölge firmalarımıza ve katılımcılarımıza duyurulur.