BÖLGE FİRMALARIMIZA

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen bilgi mailinde;

Sektörel kıyaslamaya ayrılmış olan Çimento sektörü, Tekstil Sektörü, Demir Çelik, Cam Sektörü, Seramik Sektöründe faaliyet gösteren katılımcı firmalar için ayrı formlar hazırlanacağı bunu dışında ki sektörlerde, üretim aşamasında kullanılan yıllık enerji miktarlarının (üretim amacı ile işletme içinde harcanan tüm enerji, yükleme boşaltma (fabrika içi ürün, hammadde vb. nakli için harcanan enerji), ısınma, mutfak, sıcak su, personel ihtiyaçları vb. için kullanılan tüm enerji dahil olup sadece ürünlerin fabrikadan dışarı nakliyesinde ve personelin işyerine ulaşımında kullanılan enerji, yakıt vb. hariç,) TEP cinsinden hesap edilerek son 3 yılın ortalaması 500 TEP ve üzeri olan işletmeler

  • sanayi genel iseler sanayi genel formunu,
  • tekstil işletmesi iseler tekstil formunu

(ÖNYAZISI PDF, EKTEKİ FORM XLS FORMATINDA olduğu şekilde PDF e çevrilmeden talep edilen yıllar bazında) ve varsa enerji yöneticisi görevlendirme yazısının İLGİLİ OLANLARINI hazırlayarak (pdf şeklinde)   portal.bilgi@enerji.gov.tr adresine elektronik yolla göndermeleri gerekmektedir.  portal.bilgi@enerji.gov.tr adresine gönderilmesi gereken mail bilgi amacı ile veri@dosb.com.tr adresine de gönderilmelidir.

1000 TEP ve üzeri tüketime sahip firmalara kanun ve yönetmelik gereği EY bulundurma, 50000 TEP ve üzeri tüketimi olan firmalar için ise Enerji Yönetim Birimi oluşturmak zorunda oldukları için bu kapsama giren firmalar ekte yer alan Enerji Yöneticisi ve/veya Enerji Yönetim Birimi ile ilgili pdf dosyalarını da doldurmaları gerekmektedir.

500 TEP ile 1000 TEP arası tüketime sahip firmalar, VAP (Verimlilik Artırıcı Projeler) ve desteklerden faydalanmak için başvuruda bulunacak iseler o halde bu firmalar içinde Enerji Yöneticisi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Standardının işletmelerinde kurulmuş olması şartı aranacaktır.   

Bahse konu işlemler ile ilgili görüş ve sorularınız için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına ait 0 312 212 64 20 nolu telefondan iletişime geçilebilir.

Not: Yakıtların TEP dönüşümü ve Birim Dönüştürücü-2020 dosyası sadece hesaplama yardımcısı olup form yerine doldurulmamalıdır.


Şablonlar;

- 1. Enerji Yöneticisi Görevlendirme Yazısı Şablonu

- 2. Hizmet Alımı Yoluyla Enerji Yöneticisinin Görevlendirilmesi Yazısı Şablonu

- 3. Enerji Yöneticisinin Görevden Ayrılma Yazısı Şablonu

- 4. Ayrılan Enerji Yöneticisi Yerine Yeni EY Görevlendirilmesi Yazı Şablonu

- 5. Enerji Yönetim Birimi Kurulması Yazı Şablonu

Formlar;

- Sanayi Genel Enerji Tüketim Bildirim Formu_2020 v4

- Tekstil Sektörü Kıyaslama Formu_2020

- Yakıtların TEP dönüşümü ve Birim Dönüştürücü

 

Not: Dosya ve Şablonları aşağıdan indirebilirsiniz.