Doğalgaz dağıtım hakkı yasa gereği OSB de olması gerekirken EPDK tarafından yapılan bir ihale sonucu PALGAZ firmasına verilmiştir. Bu konuda İdari Mahkemeye açtığımız dava lehimize sonuçlanmış ancak Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Dağıtım firması konumundaki Palgaz ile sanayicilerimize doğalgaz bağlanması konusunda tip sözleşme için antlaşmaya varılmış olup, firmalar münferit olarak sözleşmelerini yapmaya başlamıştır.