DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ VE ANA KOLEKTÖR YAPIMI İŞLERİ

Arıtma Tesisinin Yeri :Arıtma tesisi inşaatı için TEM otoyolunun 300 mt. Doğusu ve Dilovası OSB sınırlarında yer alan Muallimköy hudutlarında Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin arkasında 22.000 m2 alan seçilmiştir. TEM otoyolu Dilovası çıkışı gişelerineyakın olan bölge kolektör sistemiyle atıksuların toplanabilmesi amacıyla en uygun koşulu sağlamaktadır ve atıksuların terfisi için minimum pompa maliyetini oluşturmaktadır.

Ana Kollektör Hattı : Bölgedeki endüstriyel tesislerin atıksularını toplayabilmek amacıyla yaklaşık 31 km.lik kollektör hattı döşenecektir. Atıksuların Arıtma Tesisine iletilmesi amacıyla kollektör hattı üzerinde Terfi Pompaları bulunmaktadır.

Atıksu Miktarları : Dilovası bölgesinde kurulu bulunan endüstri tesisleri atıksuları arıtılmaktadır.

Debilerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

Tablo 1: Toplam Atıksu Debileri

Kaynak

2006 (m³/gün)

2015 (m³/gün)

2035 (m³/gün)

Meskûn Bölge

3.410

4.100

5.330

OSB Proses

3.216

6.432

9.648

OSB Evsel

1.407

2.814

4.221

Sızma (Toplam)

1.144

1.745

2.453

Toplam

9.177

15.091

21.652

Arıtma Teknolojisi : Tesise gelen atıksular Kimyasal ve Biyolojik arıtım olmak üzere iki bölümde arıtılacaktır. Endüstriden kaynaklanan atıksular ilk olarak kimyasal arıtımdan geçirilecek, kimyasal olarak arıtılan atıksular daha sonra Biyolojik Arıtıma tabi tutulacaktır. Evsel nitelikli atıksular ise direkt olarak Biyolojik Arıtıma tabi tutulacaktır.Arıtma Çamurları : Arıtma tesislerinde en büyük problemlerden bir tanesi de oluşacak arıtma çamurlarıdır. Atıksuların arıtılmasından sonra oluşacak arıtma çamurları tesiste yapılacak kurutma sisteminde kurutulacak ve böylece hacmi minimum seviyeye indirilecektir. 2015 yılı için oluşacak çamur miktarı 80 ton/gün olarak tahmin edilmiş ve kurutma sisteminde %90 oranında kurutulduktan sonra 8 ton/gün çamur hacmine düşürülmesi planlanmıştır.

Arıtılmış Su Standartları : Atıksular Dil Deresi’ne Deşarj edilecektir. Arıtma Tesisi çıkış suyu için Yürürlükte olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete) Tablo 19’da belirtilen deşarj standartlarına uyacaktır.