Bölgemiz konumu itibariyle hassas bir noktada bulunmakta olup D-100 ve İzmit İstanbul otobanı geçişi arasında kalmış olması sebebi ile yoğun bir trafik ve yerleşimin bir vadi içinde yapılanması nedeni ile de hava kirliliğine maruz kalmıştır. Bunun yanı sıra geçmişte oluşmuş sanayi tesislerinin çevre yatırımlarını tamamlamış olması nedeni ile çeşitli sorunlar yaşanmıştır.
 
Ancak 2002 yılında Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişiliğimizin onaylanması ile Müdürlüğümüz bu konuda yoğun çalışmalara başlamış Türkiye'de ilk defa hava kirliliği haritası çıkarılarak kirliliğe sebep olan faktörler tespit edilmiştir.
 
Bölgemiz içindeki firmaların tek tek önlem alması sağlanarak yaklaşık 500.000 € ‘luk bir yatırım tamamlanmış böylece sanayiden kaynaklanan hava kirliliği yasal seviyelerin altına düşmüştür. Ancak TÜBİTAK-GYTE ve KOÜ'nin ortak çalışma neticesinde bölgedeki hava kirliliğinin sadece sanayi tesislerinden kaynaklanmadığı, otoyollardaki araç trafiğinin ve mevcut konutların kalitesiz yakıt kullanması sonucunda kirlilik oluştuğu tespit edilmiştir.
 
Ayrıca TÜBİTAK-GYTE ve Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan 2 senelik çalışmanın desteklenmesi için TÜBİTAK ile 11.06.2007 tarihinde 1 yıl süre ile hava kalitesinin izlenmesi, kirletici kaynakların belirlenmesi ve firmalar tarafından alınan önlemler neticesinde hava kalitesindeki iyileşmenin gözlemlenmesine yönelik işlemlerin yapılması amacıyla sözleşme imzalanmıştır.
 
Yine Müdürlüğümüz tarafından bölgemizdeki hava kalitesinin izlenmesi ve bu yolla bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması amacıyla Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmuştur.
 
İstasyonda NOx,SO2,Partikül Madde(PM10) ve meteorolojik parametreler ölçülmekte olup, veriler anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına online olarak aktarılmaktadır. Bakanlığa aktarılan bu veriler yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının www.havaizleme.com adresinden yayınlanmaktadır.