DUYURU

1.31 Mart 2022 tarih ve 31795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 23. maddesinde yapılan değişiklik ile “Hizmet ve destek alanlarına ilişkin prensipleri belirlemek.”  Müteşebbis Heyet/Genel Kurulun devredemeyeceği yetkiler arasına dahil edilmiş olduğundan,

Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi kapsamında kalan mülkiyeti OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz maliklerinin talep etmeleri halinde yapılacak olan (HDA) Plan Tadilatına ilişkin prensiplerin,

a.Konuya ilişkin plan tadilatına yönelik uygulamalarla ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

b.Plan tadilatı işleminin Dilovası OSB Müdürlüğü tarafın yaptırılmasına,

c.Talepte bulunan katılımcının OSB Müdürlüğüne herhangi bir borcu ya da ihtilaflı bir durumunun olmaması,

d.HDA taleplerinin değerlendirilebilmesi için Hizmet ve Destek Alanı olarak plan tadili yapılacak parsellerden 1.100,00TL/m²+KDV (Peşin), malik tarafından taksitle ödeme talep edilmesi halinde ise bedelin ½ sinin peşin geriye kalan miktara kümülatif olarak aylık %3,50 faiz uygulanarak en fazla 12 eşit taksit olacak şekilde teminat mektubu alınması kaydıyla plan kontrollük hizmet bedeli alınmasına, imar plan tadilatının ilgili Bakanlığa gönderilmesinden önce bu bedelin peşin olarak alınmasına; taleplerin ilgili kanun gereği belirlenen %15’lik sınırı aşması durumunda belirlenen 1.100,00TL/m²+KDV bedelin arttırılarak tekrar talep toplanmasına; hazırlanan planın ilgili kurum tarafından onaylanmaması durumunda tahsil edilen bedelin %10’ unun irat kaydedilerek, geriye kalan kısmının ise faizsiz olarak iade edilmesine,

e.HDA Plan Tadilatına ilişkin katılımcılara duyurunun Müdürlüğümüz web sitesi www.dosb.com.tr adresinden DUYURULAR başlığı altında en az iki hafta duyurunun en üst başlıkta kalacak şekilde yapılmasına; şeklinde belirlenmesine,

Müteşebbis Heyetin 14 üyesinin katılımı ve oy birliği ile karar alındı.

- İlgi karar için tıklayınız