OSBÜK - OSB Üst Kuruluşu tarafından Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;

Kuruluşumuz ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde 17 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.30'da çevrimiçi "Yeşil Mutabakat Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecektir.

Bilindiği gibi, Yeşil Mutabakat, dijital ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşımış durumdadır.
Bir yandan dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken, diğer yandan iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek güçlenmektedir.
Son yıllarda, ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir biçimde sağlanması hedefi dünya ekonomisinin neredeyse tüm aktörleri tarafından benimsenmiştir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB), sadece bir iklim politikası olarak değil; aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak kurguladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı 11 Aralık 2019 tarihinde açıklamıştır.

AB, Yeşil Mutabakat ile, ilerleyen dönemde tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendirirken, ticaretinin yarısına yakınını AB ile gerçekleştiren ülkemizin, ticaret ve sanayi başta olmak üzere ilgili tüm alanlardaki politikalarına AB'nin atacağı adımları yakından takip ederek yön vermesi hem AB ile bütünleşmemizin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi için bir gereklilik, hem de uluslararası rekabetçiliğimizin korunması için bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.
Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği halinde "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı hazırlamıştır. Eylem  Planı ile, ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu video konferansın katılımcı sanayicilerinize duyurulmasından ve ilgili personeliniz ile birlikte katılmanızdan memnuniyet duyulacaktır.

Katılım Bağlantısı:
https://zoom.us/j/99569245471?pwd=dDcxWUxrTHZwQVpOeEJCTng2NXZmUT09

Toplantı ID: 995 6924 5471
Şifre: OSBUK4562

Program:
10.30 – 10.40 Açılış Konuşmaları
10.40 – 11.30 Yeşil Mutabakat Eylem Planı Sunusu
11.30 – 12.00 Soru-Cevap ve Kapanış

- İlgi yazı ve detaylar için lütfen tıklayınız