OSBÜK - OSB Üst Kuruluşu tarafından Müdürlüğümüze gönderilen yazı da;

Kuruluşumuzca OSB’lerde faaliyette bulunan firmaların ülke ekonomisine katkılarını ortaya koymak, başarılı ve performansı yüksek firmaların bilinirliğini arttırmak amacıyla OSB YILDIZLARI araştırması yapılmaktadır. Geçen yıl ikincisi yapılan araştırma sonucunda belirlenen performansı yüksek firmalar, üst düzey firma temsilcileri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla düzenlenen törende ödüllendirilmişlerdir. Bunun yanında ödül alan firmaların en çok yer aldığı ilk üç OSB’miz de ayrıca ödüllendirilmiştir. Ödül törenine, görsel ve yazılı basında geniş yer verilerek, ödül alan firmalarımız ve yer aldıkları OSB’lerimizin de kamuoyunda bilinirliklerinin artması sağlanmıştır.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB'ler ve bünyesinde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan ve kaynağından derlenen verilere dayalı tek çalışma olan araştırmamız, OSB'lerdeki firmaların performansının ödüllendirildiği, gelenekselleşmiş etkin bir referans kaynağı olmuştur.

Araştırmaya başvuran firmalar yurtiçi satışlar, ihracat, istihdam, kadın istihdamı, çevreci yaklaşımlar ve ArGe harcamaları kategorilerinde değerlendirmeye alınacak ve her kategoride dereceye giren firmalar yanında, 2021 ve 2022 yılı değerlerinin karşılaştırılması ile en iyi performans gösteren firmalar da ayrıca belirlenerek ödüllendirilecektir. Bunun yanında bölgenizdeki firmaların derecede yer almalarına göre de OSB’nizin ayrıca ödüllendirilmesi mümkün olacaktır.

OSB Yıldızları Araştırmasına başvurular https://osbyildizlari.osbuk.org adresinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 30 Eylül 2023'dür. OSB Yıldızları Araştırması’nın bölgeniz firmalarına duyurularak katılımlarının sağlanmasını, internet sitenizde aşağıda bağlantı bilgileri verilen bannerlardan uygun olanının yayınlanmasını ve sosyal medya hesaplarınızdan #osbyildizlari ve #osbuk etiketleri ile paylaşımların yapılmasını rica ederiz. OSB Yıldızları Araştırması görsellerine OSBÜKbulut üzerinden https://das7.divvydrive.com/hu9ckymu bağlantısını kullanarak erişebilirsiniz.

- denilmektedir.

Bu vesileyle Bölgemizde bulunan siz değerli firmalarımızın da başvurularını bekler, ilginiz için teşekkür ederiz.

- Görsel detaylar ve üstyazı için lütfen tıklayınız