T.C. Kocaeli Valiliği İl Sanayi Teknoloji Müdürlüğü tarafından, Bölge Müdürlüğümüze gönderilen “Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye İle İlgili Diğer İşler” konu başlıklı mailde,

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün, 22.10.2020 tarih ve 2001102 sayılı yazısında; 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete

yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Genel Müdürlüğe yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların, KEP ile gönderileceği bildirilmekte ve söz konusu yazı ile üye ve ilgililerin bilgilendirilmesi istenmekte olup bahse konu yazılar mail ekindedir.

 

Katılımcı Firmalarımıza Duyurulur.

 

Ek 1 : T.C. Kocaeli Valiliği İl Sanayi Teknoloji Müdürlüğü 23.10.2020 tarih 2002427 sayılı yazısı

Ek 2 : T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün, 22.10.2020 tarih ve 2001102 sayılı yazısı