OSBÜK tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen yazıda,

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılmasını 2023 yılı ulusal stratejisi olarak hedefleyen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı/UEVEP (2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu onayı ile yürürlüğe girdiği, UEVEP kapsamında alt destek gruplarından biri olan "Sanayi Sektöründe Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi" Bakanlığın Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına (EVÇED) yapılan başvurular ile gerçekleşmekte ve EVÇED tarafından her yıl firmalara VAP destekleri sağlamakta olduğu belirtilmiş ve yıl içerisinde sürekli başvuru kabul etmekte olduğu belirtilmiştir.

 

Bahse konu yazı ve ekinde sunulan “Sanayi Sektöründe Verimlilik Artırıcı Proje Başvuruları (28 sayfa)” belgeleri için lütfen tıklayınız.