5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Bakanlık tarafından çıkarılan,                                   

  • 25.05.2015 tarih 29366 sayılı tebliğ ile 40 meslekte,
  • 24.03.2016 tarih 29663 sayılı tebliğ ile 8 meslekte,
  • 26.09.2017 tarih 30192 sayılı tebliğ ile 33 meslekte,
  • 11.11.2018 tarih 30592 sayılı tebliğ ile 36 meslekte,
  • 03.10.2019 tarih 30907 sayılı tebliğ ile 26 meslekte,

olmak üzere toplamda 143 meslek ile ilgili mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

            İlgili Tebliğler ile, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekinde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacakları ve bu hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir. Bahse konu meslekler, mesleki yeterlilik belgesi alınması, şartları …vb ilgili bilgi ve belgelere http://www.myk.gov.tr  adresinden ulaşılabilirsiniz.

Katılımcı Firmalarımıza Duyurulur.