OSBÜK tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen 19.06.2023 tarih 6450225777-E.1519 sayılı yazı gereği,

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından OSBÜK’e katılımcı OSB’lere bildirilmek üzere gönderilen “Enerji Verimliliği Portalı” konulu yazı ile, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İkincil mevzuatı kapsamında enerji tüketim bildiriminde bulunmak ve enerji yöneticisi atamakla yükümlü bulunan bina, endüstriyel işletme, elektrik üretim tesisi ve organize sanayi bölgelerine ait bildirimler dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda hizmete açılan Enerji Verimliliği Portalı üzerinden yapılması gerektiği, ayrıca bahse konu portala veri girişine ilişkin “Enerji Verimliliği Portalı (ENVER) Tanıtım Webinarı” adlı etkinliğin 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14:00’da çevrimiçi olarak düzenleneceği belirtilmiş ve bu kapsamda katılımcılarımızın bünyelerinde görevli enerji yöneticilerinin webinara katılım sağlamaları ve veri giriş süreleri içerisinde Enver Portalı’na bildirimde bulunulması hususunda katılımcılarımıza bilgi verilmesi talep edilmiştir.  

- İlgili yazı, detaylı bilgi ve webinara giriş bağlantı linki için lütfen tıklayınız.