T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen yazıda,

Ülkemizin yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda;

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi gereğince “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olduğu,

 Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) olarak adlandırılan söz konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendiği ve Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandığı,

 SİP uygulamasına tabi kamu ihalelerinde; ihale sürecinin Bakanlığımız ile koordineli olarak yürütüldüğü, savunma sanayiindeki sanayii katılımı ve offset uygulamasına benzer şekilde, ihalelere teklif veren isteklilerden, yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı taahhütlerinin alındığı ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütlerin önemli rol oynadığı,

 Bakanlık tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi’nin hazırlandığı bilgisi verilmiş olup bahse konu rehbere https://stbsip.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Değerli Katılımcılarımıza Duyurulur.