BÖLGE FİRMALARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sitesinde “Duyurular” bölümünde yer alan 06.01.2023 tarihli “Enerji Verimliliği Mevzuatı Kapsamında 2022 Yılı Enerji Tüketim Bildirimlerine İlişkin Duyuru” başlıklı duyurusu gereği enerji tüketim verilerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olan katılımcı firmalarımız, Müdürlüğümüzce yapılan 16.02.2023 Tarihli Duyuru ile bilgilendirilmiştir.
Veri Bildirimi Yükümlülüğü olan Katılımcı Firmalarımız gibi Dilovası OSB Müdürlüğü olarak da ilgili mevzuat gereği Bakanlığa bildirim yapmak zorunluluğumuz bulunmaktadır.
Bu kapsamda yapmak zorunda olduğumuz bildirim için Bakanlıkça OSB’ler için hazırlanan formatta “Organize Sanayi Bölgeleri Bildirim Formu” başlıklı formda yer alan;

  1.  “Genel Bilgiler” → “OSB Karakteristikleri” → “1000 TEP Altı İşletme Sayısı” verisi
  2. “Genel Bilgiler” → “OSB Tüketim Bildirimi” → “Toplam Elektrik Tüketimi (TEP/yıl)” ve “Toplam Yakıt Tüketimi (TEP/yıl)” verisi
  3. “1000 TEP ve Üzeri İşletmeler” sayfasında istenen veriler
  4. “1000 TEP altı İşletmeler” sayfasında istenen veriler vb.

bilgiler Bölge Müdürlüğü olarak bizden de talep edilmektedir. Bu verileri (yukarıda sıralanan 4 madde) Bakanlığa gönderebilmemiz için Katılımcı Firmalarımıza ait bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple Ekte yer alan ve Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş olan excel dosyasının tüm katılımcı firmalarımız tarafından (veri bildirim zorunluluğu olsun ya da olmasın) doldurularak veri@dosb.com.tr adresine en geç 30.04.2023 tarihinde kadar gönderilmesi gerekmektedir.

UYARI: Herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak adına Müdürlüğümüze ait verilerin Bakanlığa eksiksiz olarak bildirilebilmesi için duyurumuza dönüş yapılması hususunda hassasiyet gösterilmesini rica ederiz.

Doldurulması gereken excel dosyası için lütfen tıklayınız.

Bilgi İçin:
M. Volkan Çöllü
İnş. Müh. / Enerji Yöneticisi
0 262 754 91 68 D:131

Değerli Bölge Firmalarımıza, Katılımcılarımıza duyurulur.