500 TEP (TON EŞDEĞER PETROL) VE ÜZERİ ENERJİ TÜKETEN ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERİMİZE DUYURULUR
OSBÜK tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen ve ekte yer alan 26.10.2021 tarih 6450225777-E.2665 sayılı yazı da, OSBÜK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ile OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik;
 

  • Enerji Verimliliği Mevzuatı,
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,
  • Enerji Etütleri,
  • Enerji Verimliliği Destek Mekanizmaları ve yasal yükümlülükler


hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da çevrim içi olarak "Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi" düzenleneceği belirtilmiş olup bahse konu eğitime bölgemizde faaliyet gösteren, 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri enerji tüketen endüstriyel işletme temsilcilerinin katılması talep edilmiştir.

- Bahse konu yazıya ve ekinde yer alan eğitim programının içeriğine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Değerli Bölge Firmalarımıza ve Katılımcılarımıza duyurulur.