Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vereceği onaya istinaden;

-Yıllık asgari 500 TEP enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilen,

-Mevcut duruma göre en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan,

-Sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan,

Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar, bölgelerine bakılmaksızın 5. bölgede yapılacak olan yatırımlara sağlanan teşviklerden (katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi) yararlandırılacağı,

Bu kapsamda Bakanlık tarafından sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yol göstermesi amacıyla “Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz” oluşturulduğu, bahse konu kılavuz aşağıdaki linkte sunulduğu belirtilmiştir.

Değerli Bölge Firmalarımıza ve Katılımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla.

EK: Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
EK: KILAVUZ_EKLERI