5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait enerji tüketim verilerini ve/veya zorunlu bildirimlerini Enver Portalı üzerinden bildirmekle yükümlü olan firmalar,  ENVER Portalının kapsamlı bakım onarım ve teknik güncelleştirme çalışmaları nedeniyle bahse konu hizmetleri T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Duyurular” bölümünden 03.02.2021 tarihli “ Enerji Verimliliği Portalı 2021 Yılı Enerji Tüketim Verileri Toplama Süreci Hakkında” başlıklı duyurusunda yer alan hususlar doğrultusunda yerine getirebilirler.

 

Katılımcı Firmalarımıza Duyurulur.