30.05.2023 tarih ve 796 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen, Dilovası İlçesi Muallim Köyü ada no: 157 parsel no:7, Muallimköyü ada no: 179 parsel no:13 olan parsellerin vasfının “HİZMET ve DESTEK ALANI (LOJİSTİK- DEPOLAMA)” alanı olarak, D-4018 sokağın İmar Planı Yapım Şartnamesine uygun olarak KURDESAK ile bitirilmesi, Gebze ilçesi Tavşanlı köyü ada no: 133 parsel no. 5 (5,264.40m2) olan taşınmazın vasfının “İDARİ ve SOSYAL TESİS ALANI” olarak değiştirilmesi işlemini kapsayan imar planı değişikliği işlemi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 07.08.2023 tarih ve 4960141 sayılı yazısı ile onaylanarak Kocaeli Valiliğinde 10.08.2023 tarihinden itibaren bir hafta süre ile askıya çıkarılmıştır.