BÖLGE FİRMALARIMIZA 


DUYURU


T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sitesinde “Duyurular” bölümünde yer alan 02.01.2024 tarihli “Enerji Verimliliği Mevzuatı Kapsamında Yapılacak Enerji Tüketim Bildirimleri Hakkında” başlıklı duyurusu gereği enerji tüketim verilerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olan katılımcı firmalarımız, Müdürlüğümüzce yapılan 6.03.2024 tarihli Duyuru ile bilgilendirilmiştir. (Not: Bahse konu 06.03.2024 tarihli bu bilgi maili bildirim zorunluluğu olan katılımcılarımızın Bakanlığa yapacakları bildirim için hatırlatma amaçlı gönderilmiştir)

Veri Bildirimi Yükümlülüğü olan Katılımcı Firmalarımız gibi ancak onlardan farklı olarak Dilovası OSB Müdürlüğü olarak da ilgili mevzuat gereği Bakanlığa bildirim yapmak zorunluluğumuz bulunmaktadır (İlgili yönetmelik Md 9A_1 gereği).

Bu kapsamda yapmak zorunda olduğumuz bildirim için Bakanlıkça OSB’ler için hazırlanan formatta “Organize Sanayi Bölgeleri Bildirim Formu” başlıklı formda yer alan;

  1.  “Genel Bilgiler” → “OSB Karakteristikleri” → “1000 TEP Altı İşletme Sayısı” verisi
  2. “Genel Bilgiler” → “OSB Tüketim Bildirimi” → “Toplam Elektrik Tüketimi (TEP/yıl)” ve “Toplam Yakıt Tüketimi (TEP/yıl)” verisi
  3. “1000 TEP ve Üzeri İşletmeler” sayfasında istenen veriler
  4. “1000 TEP altı İşletmeler” sayfasında istenen veriler vb.

bilgiler Bölge Müdürlüğü olarak bizden de talep edilmektedir. Bu verileri (yukarıda sıralanan 4 madde) Bakanlığa gönderebilmemiz için tüm Katılımcı Firmalarımıza ait bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple Ekte yer alan ve Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş olan excel dosyasının tüm katılımcı firmalarımız tarafından (veri bildirim zorunluluğu olsun ya da olmasın yani tüketim miktarından bağımsız tüm katılımcılarımız tarafından) doldurularak veri@dosb.com.tr adresine en geç 20.03.2024 tarihinde kadar gönderilmesi gerekmektedir.

UYARI: Herhangi bir yaptırıma maruz kalmamak adına Müdürlüğümüze ait verilerin Bakanlığa eksiksiz olarak bildirilebilmesi için duyurumuza dönüş yapılması hususunda hassasiyet gösterilmesini rica ederiz.

- Doldurulması gereken excel dosyası için lütfen tıklayınız

Bilgi İçin:
M. Volkan Çöllü
İnş. Müh. / Enerji Yöneticisi
0 262 754 91 68 D:131


Değerli Bölge Firmalarımıza ve Katılımcılarımıza duyurulur.