OSBÜK tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen yazıda,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2020 tarih ve E.2184625 sayılı yazısında, KOSGEB tarafından yürütülen, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı kapsamında "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar oluşturma/Creating Links for Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" proje teklif çağrısının yayımlandığı ve açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara yönelik de eğitimlerin ve çalıştayların düzenlendiği belirtilmekte olduğu ve bu kapsamda etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabilmekte olduğu belirtilmiştir.

Değerli Katılımcılarımıza Duyurulur.

Osbük yazısı ve eki için tıklayınız.