OSBÜK tarafında Bölge Müdürlüğümüze gönderilen 23.11.2020 tarihli yazıda,

 

Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla her biri 1200 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış, Nisan 2018'de ilk ünitenin inşaat lisansı alınması ile inşaat faaliyetleri hızlanmış olduğu, halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatı aktif olarak sürmekte olduğu, bu doğrultuda, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelerine ülkemiz KOBİ'lerinin katılımını artırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili ihalelerin KOBİ'lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için TOBB tarafından kurulan profesyonel bir eşleştirme eplatformu olan http://www.tobb2b.org.tr adresinde yayınlanmasına karar verildiği belirtilmiş olup Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php adresinden takip edilebilmekte, ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden "İhale ve Özelleştirmeler" bölümünde "Güncel İhaleler" başlığı altından erişilebildiği belirtilmektedir.

 

Değerli Katılımcı Firmalarımıza Duyurulur.