DUYURU

Bölge Müdürlüğümüze, OSBÜK tarafından gönderilen 12.12.2022 tarih E.3810 sayılı yazı ekinde yer alan T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının 07.12.2022 tarih 159236 sayılı yazısı gereği;

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmakta ve bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmekte olduğu belirtilmiş olup bu yıl düzenlenecek olan Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında ilgili video ve görsellerin 09-15 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası boyunca yayınlanması ve katılımcılarımıza duyurulması talep edilmiştir.

Gerek bahse konu yazı gerekse bilinçlendirme, bilgilendirme ve uygulamaya örnek teşkil etmesi amacı ile ilgili video ve görsellere aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilecek olup bilgilerinize sunulmuştur.

2023_9-15 Ocak Enerji Verimliliği Haftası \ afişler
2023_9-15 Ocak Enerji Verimliliği Haftası \ videolar