Bölgemizin çevresinde ve sınırlarında bulunan orman alanlarının korunması ve çevrenin daha güzel yaşanılabilirliğini sağlamak için, Adapazarı Bölge ve İzmit Orman Müdürlüğünden 16 ha alanın ağaçlandırılması için izinler alınmış olup, 25000 adet ağaç dikimi yapılmıştır. Ayrıca Disav Ormanı protokolle Müdürlüğümüze devredilmiştir. Bölge içinde ve ağaçlandırma sahalarında (48 Hektar) bulunan ağaçların her türlü bakımı (sıklık bakımı, budama, çapalama, ot temizliği vb.) belirli peryodlarla yapılmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünden İzinli Ağaçlandırma Alanları

Firmalarımız Tarafından Ağaçlandırılan Alanlar

Bölge İçi Yol Kenarı Peyzaj Çalışmaları