Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’ nun 28.03.2023 tarih ve 782 sayılı kararı ile uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 01.06.2023 tarih ve 4786363 sayılı yazısı ile onaylanan, 110 ada 3 nolu parsel HDA(Lojistik-Depolama), 172 ada 19 nolu parsel yapı yaklaşma mesafeleri, 179 ada 12 nolu parsel HDA (Lojistik- Depolama), 175 ada 9-10 nolu parseller yapı yaklaşma mesafeleri, 418 ada 28 nolu parsel HDA (Lojistik- Depolama) , 425 ada 13 nolu parselin yapı yaklaşma  mesafeleri, 427 ada 9-10 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafeleri, 428 ada 10 nolu parselin yapı yaklaşma mesafeleri, 134 ada 6 nolu parsel HDA(Lojistik-Depolama), 137 ada 21 nolu parselin yapı yaklaşma mesafeleri, 140 ada 1  nolu parsel HDA(Ticaret), 114 ada 8-9 nolu parseller yapı yaklaşma mesafeleri, 1 ada 47 nolu parsel HDA( Lojistik- Depolama) ve  120 ada 10 nolu parsel ile 122 ada 1 nolu parsel HDA(lojistik-Depolama) ile kıyı kenar çizgisi ve plan onama sınırı değişikliğini kapsayan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Plan Raporu Kocaeli Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ nde 06.06.2023 – 12.06.2023 tarihleri arasında (Bir Hafta) askıya çıkarılmıştır.