KOCAELİ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Müdürlüğümüze yapılan bildirimde;

7326 SAYILI YAPILANDIRMA BASIN DUYURUSU

1-YAPILANDIRMA KAPSAMINA HANGİ BORÇLAR GİRMEKTEDİR?
30 NİSAN 2021 ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;

  • Sigorta primleri,
  • Genel sağlık sigortası primleri
  • İşsizlik sigortası primleri,
  • İdari para cezaları,
  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,
  • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
  • 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

yapılandırma kapsamındadır.

2-YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SON BAŞVURU TARİHİ NE OLACAK?

Başvurular başlangıç      :  09.06.2021
Başvuru sona erme         :  31.08.2021
İlk taksitinin son ödemesi: 01.11.2021
3-BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Başvurular;   e-sigorta,   e-devlet,   şahsen,    posta    yolları ile yapılabilir.
4-ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI VAR MI?

İkişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksit imkani

5-PEŞİN ÖDEMENİN NASIL BİR AVANTAJI OLACAK?

Borç 31.10.2021 tarihine kadar peşin ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %90’ı
İki taksitle 31.12.2021’ e kadar ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %50’si
Silinecek.


6-YAPILANDIRMA NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

 - Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenemeyecek
 - Konulan hacizler, ödemeler neticesinde kalkacak
 - Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak
 - İlk 2 taksit ödendiğinde borcu yoktur yazısı alınabilecek
 - Belediyelere 120 ay, spor kulüplerine 36 ay taksit imkanı.
- Elektronik ortamda başvuru imkanı.

7-İDARİ PARA CEZALARI İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENECEK?
30 Nisan 2021 ve öncesi işlenen fiillerin;
-İdari Para Cezalarının %50 si ile bugüne kadar uygulanan gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan %50‘lik kısama sadece Yİ-ÜFE uygulanacaktır.
         -Peşin Ödenirse Yİ-ÜFE' nin de %90'ı, 2 taksitte ödemede ise %50' si silinecektir.

8-GENEL SAĞLIK SİGORTASI(GSS) BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

-Hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımızın, 30.11.2021’e kadar gelir testi yaptırıp, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkması durumunda borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
- GSS prim borcu aslı 31.12.2021’e kadar ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecektir.
- GSS prim borçları yapılandırması için başvuru şartı aranmamaktadır.
9-BAĞ-KUR İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Son başvuru tarihi: 31.10.2021
Borç İlk taksit ödeme süresi içinde ödenirse durdurulan süreler sigortalılık süresi sayılacak, ödenmediği takdirde borç silinecek ihya işlemi geçersiz sayılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur,

- Bilgilendirme Broşürü için lütfen tıklayınız

- Yapılandırma Afişi için lütfen tıklayınız

İlgililere duyurulur.