(UAVT) ULUSAL ADRES VERİ TABANI

30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Belgelerinin (Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi) kullanılmasına ilişkin “Mecburi Standart Tebliği” uyarınca, bölgemizde cadde-sokak isimleri ve firmalara ait dış-iç kapı numaralarının belirlenmesi işlemleri tamamlanmıştır. 

01.07.2007 tarihinden itibaren Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri tarafımızca hazırlanan adres bilgilerinin UAVT sistemine girilmesinden sonra internet üzerinden düzenlenmekte olup, doğrudan ilgili kurumların kontrolüne sunulmaktadır.

ADRES KONTROLÜ İÇİN TIKLAYINIZ.